Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Informacje
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Informacje

Kompleksowa informatyzacja w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.5.