Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Dofinansowanie dla WZS
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Dofinansowanie dla WZS

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie otrzyma z rezerwy ogólnej budżetu państwa ponad 2,7 mln. zł na „Zakup gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu”.

WZS przy ul. Warzywnej w Rzeszowie, jako największy publiczny, ambulatoryjny, specjalistyczny podmiot leczniczy w regionie, mający ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie medycyny nuklearnej wykonuje w pełnym zakresie badania i terapie izotopowe. Rocznie udziela ponad 5 tys.  świadczeń na łączną kwotę blisko 1,7 mln zł.

Doświadczony i wykwalifikowany personel świadczy usługi medyczne dla ponad 2 mln mieszkańców Podkarpacia i Polski południowo-wschodniej. Z tego 10% świadczeń udzielanych jest dzieciom i młodzieży. WZS w Rzeszowie realizuje 50% całości świadczeń w powyższym zakresie finansowanych przez NFZ w regionie

Dzięki gammakamerze wykonane są unikalne badania: scyntygrafii kości, nerek, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, wątroby, śledziony, dróg żółciowych, ślinianek, limfo scyntygrafii. Wykonywane są one zarówno 2 tygodniowym dzieciom i osobom dorosłym. W/w badania są w dużej mierze częścią świadczeń szpitalnych największych ośrodków onkologicznych na Podkarpaciu. WZS przy Warzywnej w Rzeszowie realizuje świadczenia medycyny nuklearnej dla 60 lecznic z województwa na podstawie podpisanych umów.

Stan techniczny gammakamery, po zrealizowaniu 32 tys. ekspozycji, zmusza do jej wymiany z końcem 2017.


marsz