plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Cenniki

Aktualizacja: 07.01.2020r.

KASA CZYNNA:

poniedziałek - piątek:   630-1700

 

tel. 17 86 69 623

• Płatność gotówką lub kartą płatniczą

Cennik Świadczeń Zdrowotnych

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

1.             

KDL 01

Konsultacje specjalistów (nie obejmuje badań diagnostycznych i konsultacji okulistycznych)

60,00

2.             

KDL 08

Konsultacje specjalistów na rzecz medycyny pracy

50,00

3.             

KDL 23

Konsultacja okulistyczna

120,00

4.             

KDL 02

Porada lekarza rodzinnego

60,00

5.             

KDL 03

Porada psychologiczna

60,00

6.             

KDL 20

Porada dietetyczna

100,00

7.             

KDL 05

Badanie profilaktyczne lekarza medycyny pracy

50,00

8.             

KDL 06

Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla uczniów i studentów

35,00

9.             

KDL 07

Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla osób pracujących

45,00

10.           

KDL 15

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej

300,00 
(w tym 23% VAT)

11.           

KDL 11

Badanie lekarskie kierowcy (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr.     z dn. 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Dz. U. 2014 poz. 949)

200,00  
(w tym 23% VAT)

12.           

KDL 09

Badanie psychotechniczne kierowców wykonywane w ramach badań profilaktycznych

90,00

13.           

KDL 21

Badanie psychotechniczne do pracy na wysokości

60,00

14.           

KDL 12

Badanie psychotechniczne kierowców (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr. z dn. 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U. 2014 poz. 937)

150,00
(w tym 23% VAT)

15.           

KDL 22

Badanie psychotechniczne dla operatorów

60,00

16.           

KDL 13

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń

200,00

(w tym 23% VAT)

17.           

KDL 14

Badanie psychologiczne osoby wykonującej zawód prawniczy

200,00
(w tym 23% VAT)

 

18.           

KDL 16

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej

120,00
(w tym 23% VAT)

19.           

KDL 18

Badanie sportowców

60,00

 (w tym 23% VAT)

20.           

KDL 10

Badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast

50,00

21.           

KDL 19

Seans rehabilitacji logopedycznej

60,00

22.           

KDL 04

Sesja psychoterapii

80,00

23.           

KDL 24

Udział lekarza Medycyny Pracy w pracach Komisji BHP/1h

123,00
(w tym 23% VAT)

24.           

KDL 25

Udział Pielęgniarki Medycyny Pracy w Komisji BHP/1h

86,00
(w tym 23% VAT)

BADANIA SPECJALISTYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

25

BDL 01

Komputerowe badanie pola widzenia

60,00

26

BDL 02

Badanie podwójnego widzenia na synoptoforze

50,00

27

BDL 03

Badanie obuocznego widzenia na synoptoforze

35,00

28

BDL 04

Wykonanie cyklu 10 sesji ćwiczeń pleoptycznych/ortoptycznych

100,00

29

BDL 05

Ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne (5 ćwiczeń)

60,00

30

BDL 06

Echo serca

87,00

31

BDL 07

Holter EKG

75,00

32

BDL 07.1

Holter EKG 12 - odprowadzeniowy 24 h

130,00

33

BDL 07.2

Holter EKG 12 - odprowadzeniowy 48 h

240,00

34

BDL 08

Holter  ciśnieniowy (ABPM)

65,00

35

BDL 09

EKG - bez opisu

14,00

36

BDL 10

Próba wysiłkowa

90,00

37

BDL 11

Kolposkopia

100,00

38

BDL 13

Spirometria

35,00

39

BDL 14

Audiogram

28,00

40

BDL 15

Otoemisja / DPOAE, TPOAE/

35,00

41

BDL 16

Audiometria słowna

50,00

42

BDL 17

Tympanogram

25,00

43

BDL 18

Mostek Impedancyjny

35,00

44

BDL 19

Próby Nadprogowe

35,00

45

BDL 20

Videolaryngoskopia z oceną foniatryczną

125,00

46

BDL 21

Videonazofaryngoskopia z oceną otolaryngologiczną

125,00

47

BDL 22

USG – położnicze

120,00

48

BDL 23

USG - jamy brzusznej

100,00

49

BDL 24

USG - jednego stawu

100,00

50

BDL 25

USG-  dwóch stawów

160,00

51

BDL 27

USG stawów biodrowych u dzieci

150,00

52

BDL 45

USG ginekologiczne

100,00

53

BDL 50

USG mięśni brzucha

70,00

54

BDL 51

USG - tarczycy, szyi, ślinianek

100,00

55

BDL 52

USG - węzłów chłonnych obwodowych

100,00

56

BDL 53

USG - jam opłucnowych

100,00

57

BDL 54

USG - piersi

120,00

58

BDL 55

USG - dołu pachowego lub pachwinowego ( jednego )

100,00

59

BDL 56

USG - dołu pachowego lub pachwinowego ( dwóch )

130,00

60

BDL 57

USG - jąder

100,00

61

BDL 58

USG - układu moczowego

100,00

62

BDL 28

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył lub tętnic jednej kończyny

120,00

63

BDL 29

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył lub tętnic obu kończyn

180,00

64

BDL 30

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu tętnic (szyjnych, kręgowych, jąder)

150,00

65

BDL 59

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu tętnic nerkowych

150,00

66

BDL 60

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu aorty i tętnic biodrowych

150,00

67

BDL 61

Badania USG żył lub tętnic jednej kończyny (górna lub dolna)

100,00

68

BDL 62

Badania USG żył lub tętnic obu kończyn

150,00

69

BDL 31

Kardiotokografia (KTG) - bez opisu lekarza

35,00

70

BDL 32

Uroflometria cewkowa z kontrolą USG zalegania moczu po mikcji

85,00

71

BDL 33

Uroflometria cewkowa

60,00

72

BDL 34

Cystoskopia przezcewkowa

200,00

73

BDL 35

Badanie urodynamiczne kompleksowe z profilometrią cewkową i opisem lekarza

460,00

74

BDL 36

Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i opisem lekarza

350,00

75

BDL 37

Cytologia szyjki macicy (pobranie + ocena preparatu)

50,00

76

BDL 38

Ćwiczenia mięśni dna miednicy sposobem biofeedback (za każde 30 minut)

30,00

77

BDL 40

Badanie palestezjometrii z wibrogramem i próbą oziębienia

58,00

78

BDL 41

EEG dla dorosłych bez opisu

50,00

79

BDL 42

EEG dla dzieci bez opisu

70,00

80

BDL 43

Opis badania EEG

30,00

81

BDL 44

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i pachymetrii

30,00

82

BDL 12

Testy chemiczne zestaw (30 alergenów)

250,00

83

BDL 47

Testy wziewne zestaw (12 alergenów)

100,00

84

BDL 48

Testy pokarmowe zestaw (12 alergenów)

100,00

85

BDL 49

Testy chemiczne zestaw (10 alergenów)

150,00

86

BDL 39

Test podpaskowy

10,00

ZABIEGI

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

87

ZDL 01

Biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym obejmującym 2-4 rozmazy

188,00

88

ZDL 02

Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG, obejmująca badanie histopatologiczne

1750,00

89

ZDL 32

Diagnostyczna biopsja gruboigłowa piersi

270,00

90

ZDL 03

Światłolecznictwo dermatologiczne - jeden zabieg

14,00

91

ZDL 04

Iniekcja domięśniowa

15,00

92

ZDL 05

Zmiana opatrunków

25,00

93

ZDL 06

Usunięcie opatrunku gipsowego

25,00

94

ZDL 07

Usunięcie szwów

25,00

95

ZDL 08

Nacięcie powłok - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia, ciało obce – usunięcie z powłok i/lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych

80,00

96

ZDL 09

Opanowanie krwotoku nosa - tamponada przednia - w znieczuleniu miejscowym

63,00

97

ZDL 10

Usunięcie rurki tracheostomijnej

63,00

98

ZDL 11

Wymiana rurki tracheostomijnej

150,00

99

ZDL 12

Usunięcie lub wymiana cewnika, stomii, tamponady

63,00

100

ZDL 13

Wkładka wewnątrzmaciczna - usunięcie i/lub założenie (bez kosztu wkładki)

63,00

101

ZDL 14

Zabieg wykonania blokady dostawowej - podanie leku dostawowo i/lub okołostawowo

63,00

102

ZDL 15

Podcięcie wędzidełka

63,00

103

ZDL 16

Elektrokoagulacja / kriochirurgia/  zmian powierzchownych – jeden zabieg

63,00

104

ZDL 17

Płukanie dróg łzowych

88,00

105

ZDL 18

Zabieg usunięcia stulejki

88,00

106

ZDL 19

Biopsja stercza TRU- Cat (z badaniem H-P)

375,00

107

ZDL 20

Nacięcie migdałka i/lub struktur okołomigdałkowych

125,00

108

ZDL 21

Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa

125,00

109

ZDL 22

Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne

125,00

110

ZDL 23

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego

125,00

111

ZDL 24

Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych i/lub głębokich ran  obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową  wymagających założenia co najmniej 5 szwów i/lub użycia różnych rodzajów nici, ze znieczuleniem

250,00

112

ZDL 25

Elektrokoagulacja (kriochirurgia) zmian szyjki macicy

188,00

113

ZDL 26

Wycięcie pojedynczej zmiany ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką, w tym badania hist-pat

200,00

114

ZDL 27

Polipektomia wewnątrznosowa  z badaniem histopatologicznym

250,00

115

ZDL 28

Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego

250,00

116

ZDL 29

Wlewkowa dopęcherzowa szczepionka BCG1

850,00

117

ZDL 30

Podawanie leków do jamy bębenkowej

313,00

118

ZDL 31

Drobny zabieg okulistyczny ( wyciagnięcie ciała obcego z oka)

100,00

ZAKŁAD  MEDYCYNY  NUKLEARNEJ

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

119

NDL 01

Scyntygrafia kości – badanie dynamiczne

420,00

120

NDL 02

Scyntygrafia przewodu pokarmowego

430,00

121

NDL 03

Scyntygrafia nerek – badanie dynamiczne

450,00

122

NDL 04

Scyntygrafia nerek – badanie statyczne

360,00

123

NDL 05

Scyntygrafia nerek z testem captoprilowym

760,00

124

NDL 07

Scyntygrafia całego ciała (układ kostny)

560,00

125

NDL 08

Scyntygrafia tarczycy z użyciem J-131

360,00

126

NDL 09

Scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc99m

260,00

127

NDL 13

Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatotastyny

5700,00

128

NDL 14

Scyntygrafia nadnerczy

2830,00

129

NDL 15

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami

3250,00

130

NDL 11

Limfoscyntygrafia onkologiczna

700,00

131

NDL 10

Limfoscyntygrafia kończyn dolnych

700,00

132

NDL 16

Synowiektomia radioizotopowa

2810,00

133

NDL 06

SPECT

650,00

134

NDL 12

Izotopowa cystografia mikcyjna pośrednia

400,00

135

NDL 17

Porada kwalifikacyjna

95,00

136

NDL 18

Podanie izotopu

410,00

137

NDL 19

Porada kontrolna

95,00

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

138

SZO 1

AWAXIM (żółtaczka typu A)

165,00

139

SZO 01

EUVAX WZW typ B

55,00

140

SZO 01_2

Tetana (tężec)

30,00

141

SZO 01_3

TYPHIM (dur brzuszny)

230,00

142

SZO 01_4

Verorab (wścieklizna)

145,00

143

SZO 02

ENGERIX-B (WZW t. B)

70,00

144

SZO 03

HBVAXPRO (WZW t. B)

50,00

145

SZO 12

Twinrix adult /wzw A i B/

210,00

146

SZO 04

CLODIVAC - TD PUR (Tężec i Błonica)

57,00

147

SZO 05

FSME - IMMUN Adult ( kleszczowe zapalenie mózgu)

120,00

148

SZO 06

Szczepienie przeciwko grypie (bez kwalifikacji)

45,00

149

SZO 11

Kwalifikacja do szczepienia

20,00

150

SZO 10

Szczepienie przeciwko grypie (z kwalifikacją i szczepionką)

65,00

151

SZO 08

RHOPHYLAC 300 (Immunoglobuliny)

350,00

152

SZO 07

GARDASIL 9 (Rak szyjki macicy)

430,00

ZAKŁAD  DIAGNOSTYKI  OBRAZOWEJ

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

153

RTG 01

  Zdjęcie klatki piersiowej P-A

37,00

154

RTG 02

  Zdjęcie klatki piersiowej P-A + boczne

55,00

155

RTG 03

  Zdjęcie boczne płuc

37,00

156

RTG 06

  Zdjęcie szczytów płuc

37,00

157

RTG 07

  Zdjęcie żeber  (1 projekcja)

37,00

158

RTG 08

  Zdjęcie żeber, mostka, łopatki (2 projekcje)

50,00

159

RTG 09

  Zdjęcie mostka (1 projekcja)

37,00

160

RTG 10

  Zdjęcie łopatki (1 projekcja)

37,00

161

RTG 11

  Zdjęcie  jamy brzusznej – przeglądowe

42,00

162

RTG 12

  Zdjęcie czaszki P-A i boczne

50,00

163

RTG 13

  Zdjęcie półosiowe  , na potylicę (1 projekcja)

35,00

164

RTG 14

  Zdjęcie oczodołów okulistyczne (3 projekcje)

75,00

165

RTG 15

  Zdjęcie oczodołów urazowe (3 projekcje)

75,00

166

RTG 16

  Zdjęcie żuchwy (1 projekcja)

37,00

167

RTG 17

  Zdjęcie zatok (1 projekcja)

35,00

168

RTG 18

  Zdjęcie nosa (1 projekcja)

35,00

169

RTG 19

  Zdjęcie stawu barkowego (1 projekcja)

40,00

170

RTG 20

  Zdjęcie stawów barkowych (2 projekcje)

50,00

171

RTG 21

  Zdjęcie obojczyka (1 projekcja)

37,00

172

RTG 22

  Zdjęcie kości ramiennej A-P + boczne

50,00

173

RTG 23

  Zdjęcie transtorakalne głowy kości ramiennej

50,00

174

RTG 24

  Zdjęcie stawu łokciowego A-P + boczne

50,00

175

RTG 25

  Zdjęcie stawów łokciowych A-P + boczne -porównawcze

75,00

  (4 projekcje)

176

RTG 26

  Zdjęcie przedramienia A-P + boczne (2 projekcje)

50,00

177

RTG 27

  Zdjęcie nadgarstka P-A + boczne (2 projekcje)

50,00

178

RTG 28

  Zdjęcie  nadgarstków- porównawcze  P-A + boczne

52,00

179

RTG 29

  Zdjęcie nadgarstka na wiek kostny

45,00

180

RTG 30

  Zdjęcie dłoni P-A + boczne

50,00

181

RTG 31

  Zdjęcie dłoni P-A + boczne porównawcze

52,00

182

RTG 32

  Zdjęcie palców dłoni (2 projekcje)

37,00

183

RTG 33

  Zdjęcie palców stopy  (2 projekcje)

37,00

184

RTG 34

  Zdjęcie  dłoni – porównawcze PA (1 projekcja)

35,00

185

RTG 35

  Zdjęcie miednicy (1 projekcja)

40,00

186

RTG 36

  Zdjęcie stawów biodrowych- porównawcze

40,00

187

RTG 37

  Zdjęcie stawu biodrowego (1 projekcja)

35,00

188

RTG 38

  Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (1 projekcja)

37,00

189

RTG 39

  Zdjęcie kości udowej A-P + boczne

55,00

190

RTG 40

  Zdjęcie stawu kolanowego A-P + boczne

50,00

191

RTG 41

  Zdjęcie stawów kolanowych A-P +boczne -porównawcze

60,00

192

RTG 42

  Zdjęcie  rzepki – osiowe (1 projekcja)

35,00

193

RTG 43

  Zdjęcie  podudzia A-P + boczne

50,00

194

RTG 44

  Zdjęcie   podudzi A-P +boczne – porównawcze

60,00

195

RTG 45

  Zdjęcie stawu skokowego A-P + boczne

50,00

196

RTG 46

  Zdjęcie stawów skokowych A-P + boczne -porównawcze

60,00

197

RTG 47

  Zdjęcie kości piętowej (1 projekcja )

35,00

198

RTG 48

  Zdjęcie kości piętowej (2 projekcje)

50,00

199

RTG 49

  Zdjęcie stopy P-A + boczne

45,00

200

RTG 50

  Zdjęcie  stóp A-P + boczne- porównawcze

60,00

201

RTG 51

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego A-P + boczne (1 projekcja )

47,00

202

RTG 52

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne + skosy (2 projekcje)

55,00

203

RTG 53

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego  czynnościowe (2 projekcje)

55,00

204

RTG 54

  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 projekcja)

38,00

205

RTG 55

  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego A-P + boczne 

50,00

206

RTG 56

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego skośne (2 projekcje)

48,00

207

RTG 57

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje)

50,00

208

RTG 58

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego A-P + boczne

55,00

209

RTG 59

  Zdjęcie kości ogonowej A-P + boczne

45,00

210

RTG 60

  Opis zdjęć własnych

20,00

211

RTG 61

  Pantomogram całej szczęki i żuchwy

70,00

212

RTG 62

  Pantomogram ½

70,00

213

RTG 63

  Zdjęcie radiowizjogiczne 1 zęba (RTG punktowe)

25,00

214

RTG 64

  Densytometria szyjki kości udowej lub kręgosłupa

60,00

215

RTG 65

  Densytometria szyjki kości udowej i kręgosłupa

100,00

216

RTG 66

  Densytometria obu szyjek kości udowej

100,00

217

RTG 67

  Densytometria całego kośćca lub badanie składu ciała (Total Body)

120,00

218

RTG 68

  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (2 projekcje)

47,00

219

RTG 69

  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (4 projekcje)

80,00

220

RTG 72

  Zdjęcie cefalometryczne - KOM

70,00

221

RTG 73

  Zdjęcie pantomograficzne + cefalometryczne

130,00

ZAKŁAD  REHABILITACJI  LECZNICZEJ

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

222

REH 01

Ultradźwięki

8,00

223

REH 02

Magnetronik

5,00

224

REH 03

Laseroterapia - skaner

5,00

225

REH 04

Laseroterapia - punktowa

7,00

226

REH 05

Sollux

5,00

227

REH 06

Jonoforeza

5,00

228

REH 07

Diadynamik

5,00

229

REH 08

Galwanizacja

5,00

230

REH 09

Interdyn

5,00

231

REH 10

Elektrostymulacja

8,00

232

REH 11

Krioterapia

10,00

233

REH 12

Masaż ręczny-częściowy

30,00

234

REH 13

Masaż kręgosłupa

40,00

235

REH 14

Gimnastyka na przyrządach (15min)

8,00

236

REH 15

Gimnastyka indywidualna (30min)

20,00

237

REH 16

Gimnastyka grupowa - jednorazowa (30 - 40 min)

15,00

238

REH 17

Masaż limfatyczny (całego ciała)

60,00

239

REH 18

Wyciągi

10,00

240

REH 19

Ćwiczenia wg metody McKenzie ok. 60 min. (I wizyta)

50,00

241

REH 20

Bioptron

8,00

242

REH 21

Vaco

8,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

243

STZ 01

Badanie lekarskie, kontrola, konsultacja, porada

50,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - PROFILAKTYKA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

244

STZ 02.1

Lakierowanie zębów mlecznych - 1 łuk

20,00

245

STZ 02.2

Lakierowanie zębów mlecznych - 2 łuki

40,00

246

STZ 03.1

Lakierowanie zębów stałych - 1 łuk

25,00

247

STZ 03.2

Lakierowanie zębów stałych - 2 łuki

50,00

248

STZ 04.1

Usunięcie złogów nazębnych (skaling) – ½ łuk

25,00

249

STZ 04.2

Usunięcie złogów nazębnych - 2 łuki

100,00

250

STZ 05.01

Piaskowanie zębów

80,00

251

STZ 05.02

Piaskowanie + lakierowanie

100,00

252

STZ 05.03

Skaling + piaskowanie + lakierowanie 

180,00

253

STZ 06

Zabezpieczenie bruzd zęba mlecznego lub stałego (lakowanie) - 1 ząb

30,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - LECZENIE ZACHOWAWCZE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

254

STZ 07

Znieczulenie miejscowe

30

255

STZ 08.1

Wypełnienie ubytku materiałem glass - jonomerowym

100

256

STZ 08.2

Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym - małe (jednopowierzchniowe)

120

257

STZ 08.3

Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym – duże kilkupowierzchnie

150

258

STZ 08.4

Rekonstrukcja bezsztyftowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym - mała

180

259

STZ 08.5

Rekonstrukcja bezsztyftowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym - duża

200

260

STZ 09

Ćwiek okołomiazgowy

30

261

STZ 10.1

Standardowy wkład koronowo - korzeniowy metalowy

50

262

SZT 10.2

Standardowy wkład koronowo - korzeniowy z włókna szklanego

100

263

STZ 11.1

Unieruchomienie zęba mikroszyną

100

264

STZ 11.2

Szyna kompozytowa wzmocniona taśmą z włókna szklanego - mała

250

265

STZ 11.3

Szyna kompozytowa wzmocniona taśmą z włókna szklanego - duża

350

266

STZ 12

Zdjęcie szyny kompozytowej

50

267

STZ 13.1

Opatrunek MTA - mały

50

268

STZ 13.2

Opatrunek MTA - duży

100

269

STZ 14

Wybielanie zęba martwego (cena za jedną wizytę)

50

270

STZ 15

Wybielanie zębów żywych - metoda nakładkowa

650

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - LECZENIE KANAŁOWE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

271

STZ 18.1

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "ręcznym" opracowaniem kanałów korzeniowych - mała

100

272

STZ 18.2

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "ręcznym" opracowaniem kanałów korzeniowych - duża

150

273

STZ 18.3

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału "ręczny"

50

274

STZ 19.1

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "maszynowym" opracowaniem kanałów korzeniowych - 1 kanał

150

275

STZ 19.2

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "maszynowym" opracowaniem kanałów korzeniowych - 2 kanały

200

276

STZ 19.3

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "maszynowym" opracowaniem kanałów korzeniowych - 3 kanały

250

277

STZ 19.4

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału "maszynowy"

50

278

STZ 20.1

Druga wizyta leczenia kanałowego (wymiana opatrunku)

50

279

STZ 20.2

Leczenie zmian okołowierzchołkowych  (wymiana opatrunku)

50

280

STZ 21.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna - 1 kanał

100

281

STZ 21.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna - 2 kanały

120

282

STZ 21.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna- 3 kanały

140

283

STZ 21.4

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału  metodą tradycyjną

20

284

STZ 22.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 1 kanał

140

285

STZ 22.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 2 kanały

160

286

STZ 22.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 3 kanały

180

287

STZ  22.4

Dopłata za wypełnienie kolejnego, dodatkowego kanału

20

288

STZ 23.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 1 kanał

200

289

STZ 23.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 2 kanały

220

290

STZ 23.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 3 kanały

240

291

STZ 23.4

Dopłata za wypełnienie kolejnego, dodatkowego kanału - wypełnienie gutaperką uplastycznioną termicznie

20

292

STZ 25.1

Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego metodą ultradźwiękową - małe

50

293

STZ 25.2

Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego metodą ultradźwiękową - duże

150

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

294

STP 01

Badanie Stomatologiczne z zaplanowaniem leczenia

50

295

STP 02

Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 1-4 zęby

350

296

STP 03

Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 4-7 zębów

400

297

 

Proteza częściowa płytowa podparta - cena w zależności od ilości zębów

Patrz

STP02,STP03

298

STP 04

Za łuk doginany

100

299

STP 05

Za dodatkową klamrę

10

300

STP 06

Za cierń doginany

10

301

STP 07

Za cierń lany

70

302

 STP 08

Proteza częściowa uzupełniająca – 7 i więcej zębów

450

303

STP 09

Proteza całkowita

500

304

STP 10

Proteza nakładkowa w zależności od ilości zębów plus

300

305

STP 10.1

Za każdy nakład na zębie

60

306

STP 11

Proteza nakładkowa jeśli są zęby zachowane plus

300

307

STP 11.1

Za każdy nakład na zębie

60

308

 

Proteza natychmiastowa w zależności od ilości zębów jw.

Patrz

STP02,STP03

STP08,STP09

309

STP 12

Naprawa protezy z pobraniem wycisku

70

310

STP 13

Za każdy następny element naprawy

20

311

STP 14

Całkowite podścielenie protezy metodą termiczną w sposób pośredni

200

312

STP 15

Odcinkowe podścielenie protezy akrylem szybkopolimeryzującym

50

313

STP 16

Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe z akrylu twardego

300

314

STP 17

Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe wykonana metodą termoforowania

400

315

STP 18

Szynoproteza lana

1 100,00

316

STP 19

Proteza szkieletowa

1 000,00

317

STP 20

Wkład koronowo-korzeniowy lany

200

318

STP 21

Wkład koronowo-korzeniowy składany

300

319

STP 22

Korona lana pełna

300

320

STP 23

Korona lana licowana stilonem

350

321

STP 24

Korona lana licowana materiałem kompozycyjnym

400

322

STP 25

Korona  licowana porcelaną

500

323

 

Most lany licowany-korony w zależności od sposobu licowania j.w.+ząb w przęśle -cena równa cenie korony

Patrz

STP23,STP24

STP25,STP26

324

STP 26

Korona akrylowa

200

325

STP 27

Korona ochronna na oszlifowany ząb lub zastąpienie funkcji elementem prowizorycznego mostu-za każdy ząb i ząb w przęśle mostu prowizorycznego                                                                

50

326

STP 28

Zdjęcie korony

80

327

STP 29

Zdjęcie mostu-za każdą koronę

60

328

STP 30

Osadzenie odcementowanej korony lub wkładu koronowo-korzeniowego

100

329

STP 31

Płyta podniebienna bezbarwna w płatnej protezie

30

330

STP 32

Siatka wzmacniająca płytę protezy w płatnej protezie

70

331

STP 33

Siatka wzmacniająca płytę protezy pozłacana w płatnej protezie

80

332

STP 34

Akryl elastifikowany do pościelenia-dodatkowo

50

333

STP 35

Wkład  koronowo-korzeniowy standardowy z włókna szklanego

120

334

STP 36

Proteza szkieletowa bezklamrowa

1 200,00

335

STP 37

Korona teleskopowa stalowa

700

336

STP 38

Nawoskowanie diagnostyczne wax-up -1 pkt

30

337

STP 39

Modele diagnostyczne gipsowe

50

338

STP 40

Wzorniki zwarciowe

60

339

STP 41

Łyżki indywidualne

50

340

STP 42

Obturator

400

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

341

STC 01

Badania specjalistyczne / konsultacja

70,00

342

STC 02

Usunięcie zęba ze znieczuleniem

150,00

343

STC 03

Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy użyciu dźwigni i wierteł

200,00

344

STC 04

Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata i zszycie rany

250,00

345

STC 05

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

450,00

346

STC 06

Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych

400,00

347

STC 07

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

400,00

348

STC 08

Opatrunek chirurgiczny dozębodołowy

40,00

ORTODONCJA

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

349

ORT 01

Konsultacja ortodontyczna – ustalenie planu leczenia

100,00

350

ORT 02

Modele diagnostyczne

60,00

351

ORT 03

Wizyta kontrolna przy aparatach ruchomych

70,00

352

ORT 04

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa indywidualna

50,00

353

ORT 05

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa z zaporą językową

50,00

354

ORT 06

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa standardowa

20,00

355

ORT 07

Aparat ruchomy – płytka podniebienna

380,00

356

ORT 08

Aparat ruchomy – wkładka do nosa

80,00

357

ORT 09

Aparat ruchomy – krążek Friela

80,00

358

ORT 10

Aparat ruchomy – aktywator Andersena i aparat blokowy

500,00

359

ORT 11

Aparat ruchomy – płytka Schwartza

450,00

360

ORT 12

Aparat ruchomy – płytka Schwarza dwoma śrubami

500,00

361

ORT 13

Aparat ruchomy – płytka Przylipiaka

500,00

362

ORT 14

Aparat ruchomy – płytka Bertoniego

500,00

363

ORT 15

Aparat ruchomy – aparat Stockfisha, Bilera, Wunderera

500,00

364

ORT 16

Aparat ruchomy – aparat Klammta

500,00

365

ORT 17

Aparat ruchomy – proteza dziecięca z elementami czynnymi

450,00

366

ORT 18

Aparat ruchomy – wymiana śruby lub pojedynczego elementu

80,00

367

ORT 19

Aparat ruchomy – każdy dodatkowy element

20,00

368

ORT 20

Aparat ruchomy – równia wykonana laboratoryjnie

150,00

369

ORT 21

Aparat ruchomy – równia wykonana przy pacjencie

70,00

370

ORT 22

Aparat ruchomy – dopasowanie fundy

40,00

371

ORT 23

Aparat Hinza - elastyczny

300,00

372

ORT 24

Aparat stały – jeden łuk (góra lub dół)

1700,00

373

ORT 25

Aparat stały - wizyta kontrolna

100,00

374

ORT 26

Aparat stały - modele do analizy

60,00

375

ORT 27

Aparat stały - założenie 1 pierścienia

250,00

376

ORT 28

Aparat stały - założenie 1 braketa

80,00

377

ORT 29

Aparat stały - założenie 1 łuku

200,00

378

ORT 30

Aparat stały - wymiana łuku

150,00

379

ORT 31

Aparat stały - zdjęcie aparatu stałego

120,00

380

ORT 32

Aparat stały - bihelix

380,00

381

ORT 33

Aparat stały - retainer

400,00

382

ORT 34

Aparat stały - orthorama

300,00

383

ORT 35

Aparat stały - szyna nazębna

340,00

384

ORT 36

Aparat stały – hyrax

600,00

385

ORT 37

Aparat stały – aparat Nance’a

560,00

386

ORT 37.1

Aparat stały – kontrola retencji

60,00

387

ORT 38

Pudełko na aparat

10,00

388

ORT 39

Szczoteczka do aparatów stałych

12,00

389

ORT 40

Funda mandibulae

60,00

STERYLIZACJA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

390

STR 01

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet mały (rękaw 5 cm; 7,5 cm; 10 cm)

5,50

 (w tym 23% VAT)

391

STR 02

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet średni (rękaw 12 cm;  15 cm)

6,00

 (w tym 23% VAT)

392

STR 03

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw – pakiet duży ( 20 x 30 cm )

7,50

 (w tym 23% VAT)

MATERIAŁY MEDYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

393

MAT 01

Pojemnik na mocz - badanie ogólne

0,5

394

MAT 02

Pojemnik na posiew moczu

0,9

395

MAT 03

Pojemnik na dobową zbiórkę moczu

11

396

MAT 04

Wymazówka

1,5

397

MAT 05

Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

3,1

398

MAT 06

Międzynarodowa książeczka szczepień

3,5

INNE  ŚWIADCZENIA

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

399

IŚW 01

Świadczenie medyczne zakwestionowane przez NFZ udzielone na rzecz nieuprawnionego pacjenta wyliczone jako: ilość pkt.  x stawka za pkt. wg NFZ

wg wyliczenia

400

IŚW 02

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia (o którym mowa w art.16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135)

20,00

401

IŚW 03

Dojazd do kontrahenta: stawka za 1 km

1,23 (w tym 23% VAT)

LAB 04

Tryb CITO - dopłata do każdego badania

5

Cennik Badań Laboratoryjnych 

POBRANIE MATERIAŁU

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

1.      

Pobranie krwi (system aspiracyjno-próżniowy) - opłata jednorazowa niezależnie od ilości badań

3,00

2.      

Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych (wymaz: gardło, nos, ucho, rana, itp.) z wymazówką

9,00

3.      

Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych z dróg moczowo – płciowych

10,00

z wymazówką

4.      

Pobranie więcej niż 2 materiałów do badań mikrobiologicznych z dróg moczowo

25,00

– płciowych z wymazówką

HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

5.             

OB

5,00

6.             

Morfologia krwi z płytkami z rozmazem (analizator)

12,00

7.             

Rozmaz manualnie - ocena mikroskopowa

10,00

8.             

Retikulocyty

5,00

9.             

Eozynofilia bezwzględna

8,00

10.           

Czas protrombinowy (PT), wskaźnik protrombinowy INR

8,00

11.   

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

7,00

12.   

Fibrynogen

9,00

13.   

D-dimer ilościowo

30,00

ANALITYKA OGÓLNA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

14.   

Mocz - badanie ogólne + badanie mikroskopowe osadu

8,00

15.   

Mocz - mikroalbuminuria ilościowo (albumina, kreatynina i A/K)

24,00

16.   

Liczba Addisa

8,00

17.   

Kamienie nerkowe - analiza składu

30,00

18.   

Kał - badanie na obecność krwi utajonej (bez diety), 1 - 3 próby dostarczone w ciągu 7 dni

15,00

19.   

Kał – kalprotektyna ilościowo ELISA

72,00

20.   

Test Giardia/Lamblia w kale - metodą ELISA

22,00

21.   

Helicobacter pylori (antygen w kale)

19,00

22.   

Helicobacter pylori przeciwciała IgG i IgM (test jakościowy)

12,00

23.   

Badanie ogólne kału (9 parametrów)

18,00

24.   

Badanie parazytologiczne kału w kierunku  pierwotniaków,  helmintów i tasiemczyc (Parasep)

28,00

25.   

Wymaz w kierunku owsicy (metoda Grahama)

10,00

26.   

Badanie w kierunku nużeńca z pobraniem

45,00

27.   

Nasienie - badanie fizyko-morfologiczne (wg WHO 2010)

65,00

CHEMIA KLINICZNA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

28.   

Albumina w surowicy

8,00

29.   

ALAT (Aminotransferaza alaninowa)

5,00

30.   

ASPAT (Aminotransferaza asparginowa)

5,00

31.   

Amylaza (surowica lub mocz)

8,00

32.   

Białko całkowite (surowica, mocz lub DZM)

5,00

33.   

Elektroforeza białek surowicy na żelu (3)

22,00

34.   

Bilirubina całkowita

5,00

35.   

Cholesterol całkowity (TC)

5,00

36.   

Cholesterol - HDL (HDL-C)

7,00

37.   

Cholesterol - LDL (LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią)

11,00

38.   

Triglicerydy (TG)

6,00

39.   

Lipidogram (TC, HDL-C, LDL-C obliczany,nie HDL-C, TG)

18,00

40.   

Lipidogram (TC, HDL-C, LDL-C oznaczany metodą bezpośrednia, nie HDL-C, TG)

28,00

41.   

Homocysteina

35,00

42.   

Glukoza (surowicz, mocz)

5,00

43.   

Krzywa cukrowa (2 punktowa) z pobraniem 2x (0, 120)

13,00

44.   

Krzywa cukrowa (3 punktowa) z pobraniem 3x (0, 60, 120)

18,00

45.   

Krzywa cukrowa (4 punktowa) z pobraniem 4x (0, 30, 60, 120)

24,00

46.   

Elektrolity ( Na, K, Cl )

15,00

47.   

Potas (surowica, mocz lub DZM)

5,00

48.   

Sód(surowica, mocz lub DZM)

5,00

49.   

Chlorki (surowica, mocz lub DZM)

5,00

50.   

Lit

12,00

51.   

Wapń (surowica, mocz lub DZM)

6,00

52.   

Magnez (surowica, mocz lub DZM)

6,00

53.   

Fosfor nieorganiczny (surowica, mocz lub DZM)

6,00

54.   

Żelazo

7,00

55.   

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

15,00

56.   

Mocznik (surowica lub DZM)

5,00

57.   

Kreatynina (surowica, mocz lub DZM)  metoda enzymatyczna + GFR

5,00

58.   

Klirens kreatyniny endogennej

10,00

59.   

Kwas moczowy (surowica, mocz lub DZM)

7,00

60.   

Fosfataza alkaliczna

7,00

61.   

CK -kinaza kreatynowa

9,00

62.   

CK/MB

10,00

63.   

hs Troponina I

27,00

64.   

NT-proBNP  

60,00

65.   

Lipaza

10,00

66.   

LDH (dehydrogenaza mleczanowa )

10,00

67.   

GGTP (glutamylo-transpeptydaza, gamma-GT)

8,00

68.   

Profil wątrobowy podstawowy ( bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT )

14,00

69.   

Profil wątrobowy rozszerzony ( bilirubina całk., ASPAT,ALAT,FA,GGTP )

28,00

70.   

Profil kostny ( fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor )

18,00

71.   

Profil trzustkowy ( amylaza - diastaza, lipaza)

18,00

72.   

Diagnostyka niedoboru żelaza ( żelazo, TIBC, stopień wysycenia transferyny )

21,00

73.   

Profil nerkowy ( kreatynina, mocznik )

10,00

BADANIA SEROLOGICZNE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

74.   

ASO  ilościowo

15,00

75.   

RF - czynnik reumatoidalny - ilościowo

15,00

76.   

CRP - białko C-reaktywne - ilościowo

12,00

DIAGNOSTYKA KIŁY I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

77.   

WR - serodiagnostyka USR

5,00

78.   

FTA + FTA - ABS

35,00

79.   

TPHA

25,00

80.   

HIV DUO Quick (anty HIV1/HIV2+Ag p24)

30,00

81.   

Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej lub kanału szyjki macicy badany metodą immunofluorescencji) - bez pobrania    (możliwość pobrania w Poradni Ginekologicznej po uzgodnieniu telefonicznym – 17/85 94 421)

40,00

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

82.   

TSH - III generacji

12,00

83.   

FT3 (wolne T3)

12,00

84.   

FT4 (wolne T4)

12,00

85.   

Anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

28,00

86.   

Anty -TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

28,00

87.   

Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK)

47,00

HORMONY PŁCIOWE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

88.   

FSH

15,00

89.   

LH

15,00

90.   

Estradiol

17,00

91.   

Progesteron

18,00

92.   

Prolaktyna

14,00

93.   

HCG +Beta ilościowo (ciąża, choroby trofoblastyczne - czułość analityczna 0,10mIU/ml)

25,00

94.   

AMH (Anti Mullerian Hormon)

76,00

95.   

DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)

22,00

96.   

Testosteron

18,00

97.   

Androstendion

27,00

98.   

SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)

22,00

99.   

Panel: Testosteron + SHBG + FTI%  wskaźnik wolnego testosteronu

38,00

100.         

17 - OH progesteron

27,00

POZOSTAŁE HORMONY, INNE OZNACZENIA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

101.         

ACTH (hormon adrenokortykotropowy)

28,00

102.         

Kortyzol w surowicy

19,00

103.         

Parathormon - intact

25,00

104.         

Witamina D(25OH)

40,00

105.         

Aktywna renina

48,00

MARKERY NOWOTWOROWE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

106.         

PSA (specyficzny antygen prostaty)

20,00

107.         

PSA - wolny

23,00

108.         

Panel: PSA + PSA wolny + wskaźnik %

42,00

109.         

AFP (alfa-fetoproteina)

20,00

110.         

CA - 125 (m.in. marker raka jajnika)

25,00

111.         

HE 4 (marker raka jajnika)

45,00

112.         

ROMA (Ca - 125 + HE4 +  wskaźnik % oceny ryzyka raka jajnika)

68,00

113.         

CA - 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)

25,00

114.         

CA 72-4 (m.in.. marker raka żołądka, jajników, jelita grubego)

26,00

115.         

CA - 19.9 (m.in. marker nowotworów p. pokarmowego)

25,00

116.         

CEA (antygen karcinoembrionalny)

19,00

DIAGNOSTYKA ANEMII

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

117.         

Witamina B12

22,00

118.         

Kwas foliowy

22,00

119.         

Ferrytyna

22,00

     DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

120.         

C-peptyd

24,00

121.         

Insulina

24,00

122.         

Insulina – krzywa 4 pkt (0, 30, 60, 120)

90,00

123.         

HbA1c (Hemoglobina glikowana)

21,00

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

124.         

HBs antygen (test jakościowy)

10,00

125.         

HBs antygen (test potwierdzający)

45,00

126.         

Anty-HBs - total (test ilościowy)

24,00

127.         

Antygen - HBe - test jakościowy

38,00

128.         

Anty-HBe - test jakościowy  

38,00

129.         

Anty-HBc Total - test jakościowy

38,00

130.         

Anty-HBc IgM - test ilościowy

52,00

131.         

Anty-HAV Total

38,00

132.         

Anty-HAV IgM - test jakościowy

47,00

133.         

Anty-HCV - test  jakościowy

23,00

134.         

Toksoplazmoza IgM (test jakościowy)

28,00

135.         

Toksoplazmoza IgG (test ilościowy)

26,00

136.         

Toksoplazmoza IgG – Awidność

52,00

137.         

Różyczka IgG (test jakościowy)

26,00

138.         

Różyczka IgM (test ilościowy)

34,00

139.         

CMV IgG (test ilościowy)

26,00

140.         

CMV IgM (test jakościowy)

36,00

141.         

Profil TORCH (10 IgG: TOXO, Rubella, CMV, HSV1, HSV2, Chlamydia trachomatis, Parwowirus B19,  Treponema pallidum, Varicella zoster virus (VZV)          

108,00

142.         

Borelioza – badanie kleszcza na obecność antygenów

42,00

143.         

Borelioza IgG ( test ilościowy )

26,00

144.         

Borelioza IgM (test ilościowy)

26,00

145.         

Borelioza IgG - Western blot - test potwierdzenia klasyczny

88,00

146.         

Borelioza IgM - Western blot - test potwierdzenia klasyczny

88,00

147.         

Borelioza IgG – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany  

88,00

148.         

Borelioza IgM – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany 

88,00

149.         

Borelioza IgG ELISA anty VlsE (ocena skuteczności leczenia)

75,00

150.         

Mononukleoza (EBV VCA ) IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

151.         

Mononukleoza (EBV VCA ) IgG – test ilościowy/ELISA