plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Cenniki

Cenniki do pobrania

Cennik badań laboratoryjnych

 

Cennik świadczeń zdrowotnych

 

Wykaz badan laboratoryjnych wykonywanych u Podwykonawców


Kasa czynna  

od Poniedziałku do Piątku 
6:30 - 17:00

tel. 17 866 96 23

Płatność gotówką lub kartą płatniczą