plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

CennikiKASA CZYNNA:

poniedziałek - piątek:   630-1700

 

tel. 17 86 69 623

• Płatność gotówką lub kartą płatnicząCennik Świadczeń Zdrowotnych

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

1.

KDL 01

Konsultacje specjalistów (nie obejmuje badań diagnostycznych i konsultacji okulistycznych)

60,00

2.

KDL 02

Porada lekarza rodzinnego

60,00

3.

KDL 03

Porada psychologiczna

60,00

4.

KDL 04

Sesja psychoterapii

80,00

5.

KDL 05

Badanie profilaktyczne lekarza medycyny pracy

45,00

6.

KDL 06

Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla uczniów i studentów

35,00

7.

KDL 07

Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla osób pracujących

45,00

8.

KDL 08

Konsultacje specjalistów na rzecz medycyny pracy

45,00

9.

KDL 09

Badanie psychotechniczne kierowców wykonywane w ramach badań profilaktycznych

90,00

10.

KDL 10

Badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wraźliwość na kontrast

50,00

11.

KDL 11

Badanie lekarskie kierowcy (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr. z dn. 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Dz. U. 2014 poz. 949)

200,00
 (w tym 23% VAT)

12.

KDL 12

Badanie psychotechniczne kierowców (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr. z dn. 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U. 2014 poz. 937)

150,00  (w tym 23% VAT)

13.

KDL 13

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń

200,00
(w tym 23% VAT)

14.

KDL 14

Badanie psychologiczne osoby wykonującej zawód prawniczy

200,00
(w tym 23% VAT)

15.

KDL 15

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej

300,00 (w tym 23% VAT)

16.

KDL 16

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej

120,00 (w tym 23% VAT)

17.

KDL 18

Badanie sportowców

60,00
 (w tym 23% VAT)

18.

KDL 19

Seans rehabilitacji logopedycznej

60,00

19.

KDL 20

Porada dietetyczna

100,00

20.

KDL 21

Badanie psychotechniczne do pracy na wysokości

60,00

21.

KDL 22

Badanie psychotechniczne dla operatorów

60,00

22.

KDL 23

Konsultacja okulistyczna

120,00

23.

KDL 24

Udział lekarza Medycyny Pracy w pracach Komisji BHP/1h

123,00                            (w tym 23% VAT)

24.

KDL 25

Udział Pielęgniarki Medycyny Pracy w Komisji BHP/1h

86,00                              (w tym 23% VAT)

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

25.

BDL 01

Komputerowe badanie pola widzenia

60,00

26.

BDL 02

Badanie podwójnego widzenia na synoptoforze

50,00

27.

BDL 03

Badanie obuocznego widzenia na synoptoforze

35,00

28.

BDL 04

Wykonanie cyklu 10 sesji ćwiczeń pleoptycznych/ortoptycznych

100,00

29.

BDL 05

Ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne (5 ćwiczeń)

60,00

30.

BDL 06

Echo serca

87,00

31.

BDL 07

Holter EKG

75,00

32.

BDL 07.1

Holter EKG 12 - odprowadzeniowy 24 h

130,00

33.

BDL 07.2

Holter EKG 12 - odprowadzeniowy 48 h

240,00

34.

BDL 08

Holter  ciśnieniowy (ABPM)

65,00

35.

BDL 09

EKG - bez opisu

14,00

36.

BDL 10

Próba wysiłkowa

90,00

37.

BDL 11

Kolposkopia

100,00

38.

BDL 12

Testy chemiczne zestaw (30 alergenów)

250,00

39.

BDL 13

Spirometria

35,00

40.

BDL 14

Audiogram

28,00

41.

BDL 15

Otoemisja / DPOAE, TPOAE/

35,00

42.

BDL 16

Audiometria słowna

50,00

43.

BDL 17

Tympanogram

25,00

44.

BDL 18

Mostek Impedancyjny

35,00

45.

BDL 19

Próby Nadprogowe

35,00

46.

BDL 20

Videolaryngoskopia z oceną foniatryczną

125,00

47.

BDL 21

Videonazofaryngoskopia z oceną otolaryngologiczną

125,00

48.

BDL 22

USG – położnicze

120,00

49.

BDL 23

USG - jamy brzusznej

100,00

50.

BDL 24

USG - jednego stawu

100,00

51.

BDL 25

USG-  dwóch stawów

160,00

52.

BDL 27

USG stawów biodrowych u dzieci

150,00

53.

BDL 28

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył lub tętnic jednej kończyny

120,00

54.

BDL 29

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył lub tętnic obu kończyn

180,00

55.

BDL 30

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu tętnic (szyjnych, kregowych, jąder)

150,00

56.

BDL 31

Kardiotokografia (KTG) - bez opisu lekarza

35,00

57.

BDL 32

Uroflometria cewkowa z kontrolą USG zalegania moczu po mikcji

85,00

58.

BDL 33

Uroflometria cewkowa

60,00

59.

BDL 34

Cystoskopia przezcewkowa

200,00

60.

BDL 35

Badanie urodynamiczne kompleksowe z profilometrią cewkową i opisem lekarza

420,00

61.

BDL 36

Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i opisem lekarza

300,00

62.

BDL 37

Cytologia szyjki macicy (pobranie + ocena preparatu)

50,00

63.

BDL 38

Ćwiczenia mięśni dna miednicy sposobem biofeedback (za każde 30 minut)

30,00

64.

BDL 39

Test podpaskowy

10,00

65.

BDL 40

Badanie palestezjometrii z wibrogramem i próbą oziębienia

38,00

66.

BDL 41

EEG dla dorosłych bez opisu

50,00

67.

BDL 42

EEG dla dzieci bez opisu

70,00

68.

BDL 43

Opis badania EEG

30,00

69.

BDL 44

Pomiar ciśnienienia wewnątrzgałkowego i pachymetrii

30,00

70.

BDL 45

USG ginekologiczne

100,00

71.

BDL 46

Pobranie  jednego wymazu ginekologicznego

10,00

72.

BDL 47

Testy wziewne zestaw (12 alergenów)

100,00

73.

BDL 48

Testy pokarmowe zestaw (12 alergenów)

100,00

74.

BDL 49

Testy chemiczne zestaw (10 alergenów)

150,00

75.

BDL 50

USG mięśni brzucha

70,00

76.

BDL 51

USG - tarczycy, szyi, slinianek

100,00

77.

BDL 52

USG - węzłów chłonnych obwodowych

100,00

78.

BDL 53

USG - jam opłucnowych

100,00

79.

BDL 54

USG - piersi

120,00

80.

BDL 55

USG - dołu pachowego lub pachwinowego ( jednego )

100,00

81.

BDL 56

USG - dołu pachowego lub pachwinowego ( dwóch )

130,00

82.

BDL 57

USG - jąder

100,00

83.

BDL 58

USG - układu moczowego

100,00

84.

BDL 59

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu tętnic nerkowych

150,00

85.

BDL 60

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu aorty          i tętnic biodrowych

150,00

86.

BDL 61

Badania USG żył  lub tętnic jednej kończyny (górna lub dolna)

100,00

87.

BDL 62

Badania USG żył  lub tętnic obu kończyn

150,00

88.

BDL 63

Pobranie  więcej niż 2  wymazów ginekologicznych

25,00

ZABIEGI

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

89.

ZDL 01

Biopsja  cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym obejmującym 2-4 rozmazy

188,00

90.

ZDL 02

Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próźnią pod kontrolą USG, obejmująca badanie histopatologiczne

1 750,00

91.

ZDL 03

Światłolecznictwo dermatologiczne - jeden zabieg

14,00

92.

ZDL 04

Iniekcja domięśniowa

10,00

93.

ZDL 05

Zmiana opatrunków

25,00

94.

ZDL 06

Usunięcie opatrunku gipsowego

25,00

95.

ZDL 07

Usunięcie szwów

25,00

96.

ZDL 08

Nacięcie powłok - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia, ciało obce – usunięcie z powłok i/lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych

80,00

97.

ZDL 09

Opanowanie krwotoku nosa - tamponada przednia - w znieczuleniu miejscowym

63,00

98.

ZDL 10

Usunięcie rurki tracheostomijnej

63,00

99.

ZDL 11

Wymiana rurki tracheostomijnej

150,00

100.

ZDL 12

Usunięcie lub wymiana cewnika, stomii, tamponady

63,00

101.

ZDL 13

Wkładka wewnątrzmaciczna - usunięcie i/lub założenie (bez kosztu wkładki)

63,00

102.

ZDL 14

Zabieg wykonania blokady dostawowej - podanie leku dostawowo i/lub okołostawowo

63,00

103.

ZDL 15

Podcięcie wędzidełka

63,00

104.

ZDL 16

Elektrokoagulacja / kriochirurgia/  zmian powierzchownych – jeden zabieg

63,00

105.

ZDL 17

Płukanie dróg łzowych

88,00

106.

ZDL 18

Zabieg usunięcia stulejki

88,00

107.

ZDL 19

Biopsja stercza TRU- Cat (z badaniem H-P)

375,00

108.

ZDL 20

Nacięcie migdałka i/lub struktur okołomigdałkowych

125,00

109.

ZDL 21

Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa

125,00

110.

ZDL 22

Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne

125,00

111.

ZDL 23

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego

125,00

112.

ZDL 24

Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych i/lub głębokich ran  obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową  wymagających założenia co najmniej 5 szwów i/lub użycia różnych rodzajów nici, ze znieczuleniem

250,00

113.

ZDL 25

Elektrokoagulacja (kriochirurgia) zmian szyjki macicy

188,00

114.

ZDL 26

Wycięcie pojedynczej zmiany ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich           z niezbędną diagnostyką, w tym badania hist-pat

200,00

115.

ZDL 27

Polipektomia wewnątrznosowa  z badaniem histopatologicznym

250,00

116.

ZDL 28

Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego

250,00

117.

ZDL 29

Wlewkowa dopęcherzowa szczepionka BCG1

350,00

118.

ZDL 30

Podawanie leków do jamy bębenkowej

313,00

119.

ZDL 31

Drobny zabieg okulistyczny ( wyciagnięcie ciała obcego z oka)

100,00

ZAKŁAD  MEDYCYNY  NUKLEARNEJ

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

120.

NDL 01

Scyntygrafia kości – badanie dynamiczne

420,00

121.

NDL 02

Scyntygrafia przewodu pokarmowego

430,00

122.

NDL 03

Scyntygrafia nerek – badanie dynamiczne

450,00

123.

NDL 04

Scyntygrafia nerek – badanie statyczne

360,00

124.

NDL 05

Scyntygrafia nerek z testem captoprilowym

760,00

125.

NDL 06

SPECT

650,00

126.

NDL 07

Scyntygrafia całego ciała (układ kosny)

560,00

127.

NDL 08

Scyntygrafia tarczycy z użyciem J-131

360,00

128.

NDL 09

Scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc99m

260,00

129.

NDL 10

Limfoscyntygrafia kończyn dolnych

700,00

130.

NDL 11

Limfoscyntygrafia onkologiczna

700,00

131.

NDL 12

Izotopowa cystografia mikcyjna pośrednia

400,00

132.

NDL 13

Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatotastyny

5 700,00

133.

NDL 14

Scyntygrafia nadnerczy

2 830,00

134.

NDL 15

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami

3 250,00

135.

NDL 16

Synowiektomia radioizotopowa

2 810,00

136.

NDL 17

Porada kwalifikacyjna

95,00

137.

NDL 18

Podanie izotopu

410,00

138.

NDL 19

Porada kontrolna

95,00

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

139.

SZO 1

AWAXIM (żółtaczka typu A)

165,00

140.

SZO 01

EUVAX WZW typ B

50,00

141.

SZO 01_2

Tetana (tężec)

28,00

142.

SZO 01_3

TYPHIM-Vi (dur brzuszny)

230,00

143.

SZO 01_4

Verorab (wścieklizna)

145,00

144.

SZO 02

ENGERIX-B (WZW t. B)

70,00

145.

SZO 03

HBVAXPRO (WZW t. B)

50,00

146.

SZO 04

CLODIVAC - TD PUR (Tężec i Błonica)

50,00

147.

SZO 05

FSME - IMMUN Adult ( Kleszczowe zapelnie mózgu)

126,00

148.

SZO 06

VAXIGRIP TETRA (Grypa)

45,00

149.

SZO 07

GARDASIL 9 (Rak szyjki macicy)

430,00

150.

SZO 08

RHOPHYLAC 300  (Immunoglobuliny)

350,00

151.

SZO 10

Szczepienie przeciwko grypie (z kwalifikacją i szczepionką)

65,00

152.

SZO 11

Kwalifikacja do szczepienia

20,00

ZAKŁAD  DIAGNOSTYKI  OBRAZOWEJ

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

153.

RTG 01

  Zdjęcie klatki piersiowej P-A

37,00

154.

RTG 02

  Zdjęcie klatki piersiowej P-A + boczne

55,00

155.

RTG 03

  Zdjęcie boczne płuc

37,00

156.

RTG 06

  Zdjęcie szczytów płuc

37,00

157.

RTG 07

  Zdjęcie żeber  (1 projekcja)

37,00

158.

RTG 08

  Zdjęcie żeber, mostka, łopatki (2 projekcje)

50,00

159.

RTG 09

  Zdjęcie mostka (1 projekcja)

37,00

160.

RTG 10

  Zdjęcie łopatki (1 projekcja)

37,00

161.

RTG 11

  Zdjęcie  jamy brzusznej – przeglądowe

42,00

162.

RTG 12

  Zdjęcie czaszki P-A i boczne

50,00

163.

RTG 13

  Zdjęcie półosiowe  , na potylicę (1 projekcja)

35,00

164.

RTG 14

  Zdjęcie oczodołów okulistyczne (3 projekcje)

75,00

165.

RTG 15

  Zdjęcie oczodołów urazowe (3 projekcje)

75,00

166.

RTG 16

  Zdjęcie żuchwy (1 projekcja)

37,00

167.

RTG 17

  Zdjęcie zatok (1 projekcja)

35,00

168.

RTG 18

  Zdjęcie nosa (1 projekcja)

35,00

169.

RTG 19

  Zdjęcie stawu barkowego (1 projekcja)

40,00

170.

RTG 20

  Zdjęcie stawów barkowych (2 projekcje)

50,00

171.

RTG 21

  Zdjęcie obojczyka (1 projekcja)

37,00

172.

RTG 22

  Zdjęcie kości ramiennej A-P + boczne

50,00

173.

RTG 23

  Zdjęcie transtorakalne głowy kości ramiennej

50,00

174.

RTG 24

  Zdjęcie stawu łokciowego A-P + boczne

50,00

175.

RTG 25

  Zdjęcie stawów łokciowych A-P + boczne -porównawcze (4 projekcje)

75,00

176.

RTG 26

  Zdjęcie przedramienia A-P + boczne (2 projekcje)

50,00

177.

RTG 27

  Zdjęcie nadgarstka P-A + boczne (2 projekcje)

50,00

178.

RTG 28

  Zdjęcie  nadgarstków- porównawcze  P-A + boczne

52,00

179.

RTG 29

  Zdjęcie nadgarstka na wiek kostny

45,00

180.

RTG 30

  Zdjęcie dłoni P-A + boczne

50,00

181.

RTG 31

  Zdjęcie dłoni P-A + boczne porównawcze

52,00

182.

RTG 32

  Zdjęcie palców dłoni (2 projekcje)

37,00

183.

RTG 33

  Zdjęcie palców stopy  (2 projekcje)

37,00

184.

RTG 34

  Zdjęcie  dłoni – porównawcze PA (1 projekcja)

35,00

185.

RTG 35

  Zdjęcie miednicy (1 projekcja)

40,00

186.

RTG 36

  Zdjęcie stawów biodrowych- porównawcze

40,00

187.

RTG 37

  Zdjęcie stawu biodrowego (1 projekcja)

35,00

188.

RTG 38

  Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (1 projekcja)

37,00

189.

RTG 39

  Zdjęcie kości udowej A-P + boczne

55,00

190.

RTG 40

  Zdjęcie stawu kolanowego A-P + boczne

50,00

191.

RTG 41

  Zdjęcie stawów kolanowych A-P +boczne -porównawcze

60,00

192.

RTG 42

  Zdjęcie  rzepki – osiowe (1 projekcja)

35,00

193.

RTG 43

  Zdjęcie  podudzia A-P + boczne

50,00

194.

RTG 44

  Zdjęcie   podudzi A-P +boczne – porównawcze

60,00

195.

RTG 45

  Zdjęcie stawu skokowego A-P + boczne

50,00

196.

RTG 46

  Zdjęcie stawów skokowych A-P + boczne -porównawcze

60,00

197.

RTG 47

  Zdjęcie kości piętowej (1 projekcja )

35,00

198.

RTG 48

  Zdjęcie kości piętowej (2 projekcje)

50,00

199.

RTG 49

  Zdjęcie stopy P-A + boczne

45,00

200.

RTG 50

  Zdjęcie  stóp A-P + boczne- porównawcze

60,00

201.

RTG 51

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego A-P + boczne (1 projekcja )

47,00

202.

RTG 52

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne + skosy (2 projekcje)

55,00

203.

RTG 53

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego  czynnościowe (2 projekcje)

55,00

204.

RTG 54

  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 projekcja)

38,00

205.

RTG 55

  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego A-P + boczne 

50,00

206.

RTG 56

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego skośne (2 projekcje)

48,00

207.

RTG 57

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje)

50,00

208.

RTG 58

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego A-P + boczne

55,00

209.

RTG 59

  Zdjęcie kości ogonowej A-P + boczne

45,00

210.

RTG 60

  Opis zdjęć własnych

20,00

211.

RTG 61

  Pantomogram całej szczęki i żuchwy

70,00

212.

RTG 62

  Pantomogram ½

70,00

213.

RTG 63

  Zdjęcie radiowizjogiczne 1 zęba (RTG punktowe)

25,00

214.

RTG 64

  Densytometria szyjki kości udowej lub kręgosłupa

60,00

215.

RTG 65

  Densytometria szyjki kości udowej i kręgosłupa

100,00

216.

RTG 66

  Densytometria obu szyjek kości udowej

100,00

217.

RTG 67

  Densytometria całego kośćca lub badanie składu ciała (Total Body)

120,00

218.

RTG 68

  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (2 projekcje)

47,00

219.

RTG 69

  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (4 projekcje)

80,00

220.

RTG 72

  Zdjęcie cefalometryczne - KOM

70,00

221.

RTG 73

  Zdjęcie pantomograficzne + cefalometryczne

130,00

ZAKŁAD  REHABILITACJI  LECZNICZEJ

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

222.

REH 01

Ultradźwięki

8,00

223.

REH 02

Magnetronik

5,00

224.

REH 03

Laseroterapia - skaner

5,00

225.

REH 04

Laseroterapia - punktowa

7,00

226.

REH 05

Sollux

5,00

227.

REH 06

Jonoforeza

5,00

228.

REH 07

Diadynamik

5,00

229.

REH 08

Galwanizacja

5,00

230.

REH 09

Interdyn

5,00

231.

REH 10

Elektrostymulacja

8,00

232.

REH 11

Krioterapia

10,00

233.

REH 12

Masaż ręczny-częściowy

30,00

234.

REH 13

Masaż kręgosłupa

40,00

235.

REH 14

Gimnastyka na przyrządach (15min)

8,00

236.

REH 15

Gimnastyka indywidualna (30min)

20,00

237.

REH 16

Gimnastyka grupowa - jednorazowa (30 - 40 min)

15,00

238.

REH 17

Masaż limfatyczny (całego ciała)

60,00

239.

REH 18

Wyciągi

10,00

240.

REH 19

Ćwiczenia wg metody McKenzie ok. 60 min. (I wizyta)

50,00

241.

REH 20

Bioptron

8,00

242.

REH 21

Vaco

8,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

243.

STZ 01

Badanie lekarskie, kontrola, konsultacja, porada

50,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - PROFILAKTYKA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

244.

STZ 02.1

Lakierowanie zębów mlecznych - 1 łuk

20,00

245.

STZ 02.2

Lakierowanie zębów mlecznych - 2 łuki

40,00

246.

STZ 03.1

Lakierowanie zębów stałych - 1 łuk

25,00

247.

STZ 03.2

Lakierowanie zębów stałych - 2 łuki

50,00

248.

STZ 04.1

Usunięcie złogów nazębnych (skaling) - ½  łuku

25,00

249.

STZ 04.2

Usunięcie złogów nazębnych - 2 łuki

100,00

250.

STZ 05.01

Piaskowanie zębów

80,00

251.

STZ 05.02

Piaskowanie + lakierowanie

100,00

252.

STZ 05.03

Skaling + piaskowanie + lakierowanie 

180,00

253.

STZ 06

Zabezpieczenie bruzd zęba mlecznego lub stałego (lakowanie) - 1 ząb

30,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - LECZENIE ZACHOWAWCZE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

254.

STZ 07

Znieczulenie miejscowe

30,00

255.

STZ 08.1

Wypełnienie ubytku materiałem glass - jonomerowym

100,00

256.

STZ 08.2

Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym - małe (jednopowierzchniowe)

120,00

257.

STZ 08.3

Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym - duże (kilkupowierzchniowe)

150,00

258.

STZ 08.4

Rekonstrukcja bezsztyftowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym - mała

180,00

259.

STZ 08.5

Rekonstrukcja bezsztyftowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym - duża

200,00

260.

STZ 09

Ćwiek okołomiazgowy

30,00

261.

STZ 10.1

Standardowy wkład koronowo - korzeniowy metalowy

50,00

262.

SZT 10.2

Standardowy wkład koronowo - korzeniowy z włókna szklanego

100,00

263.

STZ 11.1

Unieruchomienie zęba mikroszyną

100,00

264.

STZ 11.2

Szyna kompozytowa wzmocniona taśmą z włókna szkalnego - mała

250,00

265.

STZ 11.3

Szyna kompozytowa wzmocniona taśmą z włókna szkalnego - duża

350,00

266.

STZ 12

Zdjęcie szyny kompozytowej

50,00

267.

STZ 13.1

Opatrunek MTA - mały

50,00

268.

STZ 13.2

Opatrunek MTA - duży

100,00

269.

STZ 14

Wybielanie zęba martwego (cena za jadną wizytę)

50,00

270.

STZ 15

Wybielanie zębów żywych - metoda nakładkowa

650,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - LECZENIE KANAŁOWE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

271.

STZ 18.1

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "ręcznym" opracowaniem kanłów korzeniowych - mała

100,00

272.

STZ 18.2

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "ręcznym" opracowaniem kanłów korzeniowych - duża

150,00

273.

STZ 18.3

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału "ręczny"

50,00

274.

STZ 19.1

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "maszynowym" opracowaniem kanałów korzeniowych - 1 kanał

150,00

275.

STZ 19.2

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "maszynowym" opracowaniem kanałów korzeniowych - 2 kanały

200,00

276.

STZ 19.3

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "maszynowym" opracowaniem kanałów korzeniowych - 3 kanały

250,00

277.

STZ 19.4

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału "maszynowy"

50,00

278.

STZ 20.1

Druga wizyta leczenia kanałowego (wymiana opatrunku)

50,00

279.

STZ 20.2

Leczenie zmian okołowierzchołkowych  (wymiana opatrunku)

50,00

280.

STZ 21.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna                - 1 kanał

100,00

281.

STZ 21.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna                  - 2 kanały

120,00

282.

STZ 21.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna                      - 3 kanały

140,00

283.

STZ 21.4

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału  metodą tradycyjną

20,00

284.

STZ 22.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - meteoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 1 kanał

140,00

285.

STZ 22.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - meteoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 2 kanały

160,00

286.

STZ 22.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - meteoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 3 kanały

180,00

287.

STZ  22.4

Dopłata za wypełenienie kolejnego, dodatkowego kanału

20,00

288.

STZ 23.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 1 kanał

200,00

289.

STZ 23.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 2 kanały

220,00

290.

STZ 23.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 3 kanały

240,00

291.

STZ 23.4

Doplata za wypełnienie kolejnego, dodatkowego kanału - wypełnienie gutaperką uplastycznioną termicznie

20,00

292.

STZ 25.1

Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego meteodą ultradźwiękową - małe

50,00

293.

STZ 25.2

Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego meteodą ultradźwiękową - duże

150,00

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

294.

STP 01

Badanie Stomatologiczne z zaplanowaniem leczenia

50,00

295.

STP 02

Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 1-4 zęby

350,00

296.

STP 03

Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 4-7 zębów

400,00

297.

 

Proteza częściowa płytowa podparta - cena w zależności od ilości zębów

Patrz
STP02,STP03

298.

STP 04

Za łuk doginany

100,00

299.

STP 05

Za dodatkową klamrę

10,00

300.

STP 06

Za cierń doginany

10,00

301.

STP 07

Za cierń lany

70,00

302.

 STP 08

Proteza częściowa uzupełniająca – 7 i więcej zębów

450,00

303.

STP 09

Proteza całkowita

500,00

304.

STP 10

Proteza nakładkowa w zależności od ilości zębów plus

300,00

305.

STP 10.1

Za każdy nakład na zębie

60,00

306.

STP 11

Proteza nakładkowa jeśli są zęby zachowane plus

300,00

307.

STP 11.1

Za każdy nakład na zębie

60,00

308.

 

Proteza natychmiastowa w zależności od ilości zębów j.w.

Patrz
STP02,STP03
STP08,STP09

309.

STP 12

Naprawa protezy z pobraniem wycisku

70,00

310.

STP 13

Za każdy następny element naprawy

20,00

311.

STP 14

Całkowite podścielenie protezy metodą termiczną w sposób pośredni

200,00

312.

STP 15

Odcinkowe podścielenie protezy akrylem szybkopolimeryzującym

50,00

313.

STP 16

Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe z akrylu twardego

300,00

314.

STP 17

Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe wykonana metodą termoforowania

400,00

315.

STP 18

Szynoproteza lana

1 100,00

316.

STP 19

Proteza szkieletowa

1 000,00

317.

STP 20

Wkład koronowo-korzeniowy lany

200,00

318.

STP 21

Wkład koronowo-korzeniowy składany

300,00

319.

STP 22

Korona lana pełna

300,00

320.

STP 23

Korona lana licowana stilonem

350,00

321.

STP 24

Korona lana licowana materiałem kompozycyjnym

400,00

322.

STP 25

Korona  licowana porcelaną

500,00

323.

 

Most lany licowany-korony w zależności od sposobu licowania j.w.+ząb w przęśle -cena równa cenie korony

Patrz
STP23,STP24
STP25,STP26

324.

STP 26

Korona akrylowa

200,00

325.

STP 27

Korona ochronna na oszlifowany ząb lub zastąpienie funkcji elementem prowizorycznego mostu-za każdy ząb i ząb w przęśle mostu prowizorycznego                                                                

50,00

326.

STP 28

Zdjęcie korony

80,00

327.

STP 29

Zdjęcie mostu-za każdą koronę

60,00

328.

STP 30

Osadzenie odcementowanej korony lub wkładu koronowo-korzeniowego

100,00

329.

STP 31

Płyta podniebienna bezbarwna w płatnej protezie

30,00

330.

STP 32

Siatka wzmacniająca płytę protezy w płatnej protezie

70,00

331.

STP 33

Siatka wzmacniająca płytę protezy pozłacana w płatnej protezie

80,00

332.

STP 34

Akryl elastifikowany do pościelenia-dodatkowo

50,00

333.

STP 35

Wkład  koronowo-korzeniowy standardowy z włókna szklanego

120,00

334.

STP 36

Proteza szkieletowa bezklamrowa

1 200,00

335.

STP 37

Korona teleskopowa stalowa

700,00

336.

STP 38

Nawoskowanie diagnostyczne wax-up -1 pkt

30,00

337.

STP 39

Modele diagnostyczne gipsowe

50,00

338.

STP 40

Wzorniki zwarciowe

60,00

339.

STP 41

Łyżki indywidualne

50,00

340.

STP 42

Obturator

400,00

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

341.

STC 01

Bad.specjalistyczne / konsultacja

70,00

342.

STC 02

Usunięcie zęba ze znieczuleniem

150,00

343.

STC 03

Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy użyciu dźwigni i wierteł

200,00

344.

STC 04

Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata i zszycie rany

250,00

345.

STC 05

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

350,00-500,00

346.

STC 06

Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych

400,00

347.

STC 07

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

400,00

348.

STC 08

Opatrunek chirurgiczny dozębodołowy

40,00

ORTODONCJA

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

349.

ORT 01

Konsultacja ortodontyczna – ustalenie planu leczenia

70,00

350.

ORT 02

Modele diagnostyczne

60,00

351.

ORT 03

Wizyta kontrolna przy aparatach ruchomych

60,00

352.

ORT 04

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa indywidualna

50,00

353.

ORT 05

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa z zaporą językową

50,00

354.

ORT 06

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa standardowa

20,00

355.

ORT 07

Aparat ruchomy – płytka podniebienna

380,00

356.

ORT 08

Aparat ruchomy – wkładka do nosa

80,00

357.

ORT 09

Aparat ruchomy – krążek Friela

80,00

358.

ORT 10

Aparat ruchomy – aktywator Andersena i aparat blokowy

500,00

359.

ORT 11

Aparat ruchomy – płytka Schwartza

450,00

360.

ORT 12

Aparat ruchomy – płytka Schwarza dwoma śrubami

500,00

361.

ORT 13

Aparat ruchomy – płytka Przylipiaka

500,00

362.

ORT 14

Aparat ruchomy – płytka Bertoniego

500,00

363.

ORT 15

Aparat ruchomy – aparat Stockfisha, Bilera, Wunderera

500,00

364.

ORT 16

Aparat ruchomy – aparat Klammta

500,00

365.

ORT 17

Aparat ruchomy – proteza dziecięca z elementami czynnymi

450,00

366.

ORT 18

Aparat ruchomy – wymiana śruby lub pojedynczego elementu

80,00

367.

ORT 19

Aparat ruchomy – każdy dodatkowy element

20,00

368.

ORT 20

Aparat ruchomy – równia wykonana laboratoryjnie

150,00

369.

ORT 21

Aparat ruchomy – równia wykonana przy pacjencie

70,00

370.

ORT 22

Aparat ruchomy – dopasowanie fundy

40,00

371.

ORT 23

Aparat Hinza - elastyczny

300,00

372.

ORT 24

Aparat stały – jeden łuk (góra lub dół)

1 600,00

373.

ORT 25

Aparat stały - wizyta kontrolna

90,00

374.

ORT 26

Aparat stały - modele do analizy

60,00

375.

ORT 27

Aparat stały - założenie 1 pierścienia

250,00

376.

ORT 28

Aparat stały - założenie 1 braketa

80,00

377.

ORT 29

Aparat stały - założenie 1 łuku

200,00

378.

ORT 30

Aparat stały - wymiana łuku

150,00

379.

ORT 31

Aparat stały - zdjęcie aparatu stałego

120,00

380.

ORT 32

Aparat stały - bihelix

380,00

381.

ORT 33

Aparat stały - retainer

400,00

382.

ORT 34

Aparat stały - orthorama

300,00

383.

ORT 35

Aparat stały - szyna nazębna

340,00

384.

ORT 36

Aparat stały – hyrax

600,00

385.

ORT 37

Aparat stały – aparat Nance’a

560,00

386.

ORT 38

Pudełko na aparat

10,00

387.

ORT 39

Szczoteczka do aparatów stałych

12,00

388.

ORT 40

Funda mandibulae

60,00

STERYLIZACJA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

389.

STR 01

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet mały (rękaw 5 cm; 7,5 cm; 10 cm)

5,50
 (w tym 23% VAT)

390.

STR 02

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet średni (rękaw 12 cm;  15 cm)

6,00
 (w tym 23% VAT)

391.

STR 03

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw – pakiet duży ( 20 x 30 cm )

7,50
 (w tym 23% VAT)

MATERIAŁY MEDYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

392.

MAT 01

Pojemnik na mocz - badanie ogólne

0,50

393.

MAT 02

Pojemnik na posiew moczu

0,90

394.

MAT 03

Pojemnik na dobową zbiórkę moczu

11,00

395.

MAT 04

Wymazówka

1,50

396.

MAT 05

Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

3,10

397.

MAT 06

Międzynarodowa książeczka szczepień

3,50

INNE  ŚWIADCZENIA

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

398.

IŚW 01

Świadczenie medyczne zakwestionowane przez NFZ udzielone na rzecz nieuprawnionego pacjenta wyliczone jako: ilość pkt.  x stawka za pkt. wg NFZ

wg wyliczenia

399.

IŚW 02

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia (o którym mowa w art.16 Ustawy                z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej       ze środków publicznych Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135)

20,00

400.

IŚW 03

Dojazd do kontrahenta: stawka za 1 km

1,23 ( w tym 23% VAT)

Cennik Badań Laboratoryjnych 

POBRANIE MATERIAŁU

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

1

Pobranie krwi (system aspiracyjno-próżniowy) - opłata jednorazowa niezależnie od ilości badań

3,00

2

Pobranie krwi w domu pacjenta na terenie m. Rzeszowa, ( po uzgodnieniu )

50,00

3

Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych (wymaz: gardło, nos, ucho, rana, itp.)                                                 z wymazówką

9,00

4

Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych z dróg moczowo – płciowych                       z wymazówką

10,00

5

Tryb CITO - dopłata do każdego badania

5,00

HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

6

OB

5,00

7

Morfologia krwi z płytkami z rozmazem (analizator)

10,00

8

Rozmaz manualnie - ocena mikroskopowa

8,00

9

Retikulocyty

5,00

10

Eozynofilia bezwzględna

8,00

11

Czas protrombinowy (PT), wskaźnik protrombinowy INR

8,00

12

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

7,00

13

Fibrynogen

9,00

14

D-dimer ilościowo

30,00

ANALITYKA OGÓLNA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

15

Mocz - badanie ogólne + badanie mikroskopowe osadu

6,00

16

Mocz - mikroalbuminuria ilościowo (albumina, kreatynina i A/K)

24,00

17

Liczba Addisa

8,00

18

Kamienie nerkowe - analiza składu

30,00

19

Kał - badanie na obecność krwi utajonej (bez diety), 1 - 3 próby dostarczone w ciągu 7 dni

15,00

20

Kał – kalprotektyna ilościowo ELISA

72,00

21

Test Giardia/Lamblia w kale - metodą ELISA

22,00

22

Helicobacter pylori (antygen w kale)

19,00

23

Helicobacter pylori przeciwciała IgG i IgM (test jakościowy)

12,00

24

Badanie ogólne kału (9 parametrów)

18,00

25

Badanie parazytologiczne kału w kierunku  pierwotniaków,  helmintów i tasiemczyc (Parasep)

25,00

26

Wymaz w kierunku owsicy (metoda Grahama)

10,00

27

Badanie w kierunku nużeńca z pobraniem

40,00

28

Nasienie - badanie fizyko-morfologiczne (wg WHO 2010)

65,00

CHEMIA KLINICZNA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

29

Albumina w surowicy

8,00

30

ALAT (Aminotransferaza alaninowa)

5,00

31

ASPAT (Aminotransferaza asparginowa)

5,00

32

Amylaza (surowica lub mocz)

8,00

33

Białko całkowite (surowica, mocz lub DZM)

5,00

34

Elektroforeza białek surowicy na żelu (3)

22,00

35

Bilirubina całkowita

5,00

36

Cholesterol całkowity (TC)

5,00

37

Cholesterol - HDL (HDL-C)

7,00

38

Cholesterol - LDL (LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią)

11,00

39

Triglicerydy (TG)

6,00

40

Lipidogram (TC, HDL-C, LDL-C obliczany,nie HDL-C, TG)

18,00

41

Lipidogram (TC, HDL-C, LDL-C oznaczany metodą bezpośrednia, nie HDL-C, TG)

28,00

42

Homocysteina

35,00

43

Glukoza (surowicz, mocz)

5,00

44

Krzywa cukrowa (2 punktowa) z pobraniem 2x (0, 120)

13,00

45

Krzywa cukrowa (3 punktowa) z pobraniem 3x (0, 60, 120)

18,00

46

Krzywa cukrowa (4 punktowa) z pobraniem 4x (0, 30, 60, 120)

24,00

47

Elektrolity ( Na, K, Cl )

15,00

48

Potas (surowica, mocz lub DZM)

5,00

49

Sód(surowica, mocz lub DZM)

5,00

50

Chlorki (surowica, mocz lub DZM)

5,00

51

Lit

12,00

52

Wapń (surowica, mocz lub DZM)

6,00

53

Magnez (surowica, mocz lub DZM)

6,00

54

Fosfor nieorganiczny (surowica, mocz lub DZM)

6,00

55

Żelazo

7,00

56

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

15,00

57

Mocznik (surowica lub DZM)

5,00

58

Kreatynina (surowica, mocz lub DZM)  metoda enzymatyczna + GFR

5,00

59

Klirens kreatyniny endogennej

10,00

60

Kwas moczowy (surowica, mocz lub DZM)

7,00

61

Fosfataza alkaliczna

7,00

62

CK -kinaza kreatynowa

9,00

63

CK/MB

10,00

64

hs Troponina I

27,00

65

NT-proBNP  

60,00

66

Lipaza

10,00

67

LDH (dehydrogenaza mleczanowa )

10,00

68

GGTP (glutamylo-transpeptydaza, gamma-GT)

8,00

69

Profil wątrobowy podstawowy ( bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT )

14,00

70

Profil wątrobowy rozszerzony ( bilirubina całk., ASPAT,ALAT,FA,GGTP )

28,00

71

Profil kostny ( fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor )

18,00

72

Profil trzustkowy ( amylaza - diastaza, lipaza)

18,00

73

Diagnostyka niedoboru żelaza ( żelazo, TIBC, stopień wysycenia transferyny )

21,00

74

Profil nerkowy ( kreatynina, mocznik )

10,00

BADANIA SEROLOGICZNE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

75

ASO  ilościowo

15,00

76

RF - czynnik reumatoidalny - ilościowo

15,00

77

CRP - białko C-reaktywne - ilościowo

12,00

DIAGNOSTYKA KIŁY I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

78

WR - serodiagnostyka USR

5,00

79

FTA + FTA - ABS

35,00

80

TPHA

25,00

81

HIV DUO Quick (anty HIV1/HIV2+Ag p24)

30,00

82

Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej lub kanału szyjki macicy badany metodą immunofluorescencji) - bez pobrania    (możliwość pobrania w Poradni Ginekologicznej po uzgodnieniu telefonicznym – 17/85 94 421)

40,00

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

83

TSH - III generacji

12,00

84

FT3 (wolne T3)

12,00

85

FT4 (wolne T4)

12,00

86

Anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

28,00

87

Anty -TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

28,00

88

Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK)

47,00

HORMONY PŁCIOWE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

89

FSH

15,00

90

LH

15,00

91

Estradiol

17,00

93

Progesteron

18,00

94

Prolaktyna

14,00

95

HCG +Beta ilościowo (ciąża, choroby trofoblastyczne - czułość analityczna 0,10mIU/ml)

25,00

96

AMH (Anti Mullerian Hormon)

76,00

97

DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)

22,00

98

Testosteron

18,00

99

Androstendion(5)

27,00

100

SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)

22,00

101

Panel: Testosteron + SHBG + FTI%  wskaźnik wolnego testosteronu

38,00

102

17 - OH progesteron (5)

27,00

POZOSTAŁE HORMONY, INNE OZNACZENIA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

103

ACTH (hormon adrenokortykotropowy)

28,00

104

Kortyzol w surowicy

19,00

105

Parathormon - intact

25,00

106

Witamina D(25OH)                                                                                                                            

40,00

107

Aktywna renina(5)

48,00

MARKERY NOWOTWOROWE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

108

PSA (specyficzny antygen prostaty)

20,00

109

PSA - wolny

23,00

110

Panel: PSA + PSA wolny + wskaźnik %

42,00

111

AFP (alfa-fetoproteina)

20,00

112

CA - 125 (m.in. marker raka jajnika)

25,00

113

HE 4  (marker raka jajnika)

45,00

114

ROMA (Ca - 125 + HE4 +  wskaźnik % oceny ryzyka raka jajnika)

68,00

115

CA - 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)

25,00

116

CA 72-4 (m.in.. marker raka żołądka, jajników, jelita grubego)(5)    

26,00

117

CA - 19.9 (m.in. marker nowotworów p. pokarmowego)

25,00

118

CEA (antygen karcinoembrionalny)

19,00

DIAGNOSTYKA ANEMII

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

119

Witamina B12

22,00

120

Kwas foliowy

22,00

121

Ferrytyna

22,00

     DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

122

C-peptyd

24,00

123

Insulina

24,00

124

Insulina – krzywa 4 pkt (0, 30, 60, 120)

90,00

125

HbA1c (Hemoglobina glikowana)

21,00

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

126

HBs antygen (test jakościowy)

10,00

127

HBs antygen (test potwierdzający) (5)

45,00

128

Anty-HBs - total (test ilościowy)

24,00

129

Antygen - HBe - test jakościowy (1)

38,00

130

Anty-HBe - test jakościowy  (1)

38,00

131

Anty-HBc Total - test jakościowy (1)

38,00

132

Anty-HBc IgM - test ilościowy (1)

52,00

133

Anty-HAV Total (5)

38,00

134

Anty-HAV IgM - test jakościowy (5)

47,00

135

Anty-HCV - test  jakościowy

23,00

136

Toksoplazmoza IgM (test jakościowy)

28,00

137

Toksoplazmoza IgG (test ilościowy)

26,00

138

Toksoplazmoza IgG – Awidność

52,00

139

Różyczka IgG (test jakościowy)

26,00

140

Różyczka IgM (test ilościowy)

34,00

141

CMV IgG (test ilościowy)

26,00

142

CMV IgM (test jakościowy)

36,00

143

Profil TORCH (10 IgG: TOXO, Rubella, CMV, HSV1, HSV2, Chlamydia trachomatis, Parwowirus B19,  Treponema pallidum, Varicella zoster virus (VZV)          

108,00

144

Borelioza – badanie kleszcza na obecność antygenów

42,00

145

Borelioza IgG ( test ilościowy )

26,00

146

Borelioza IgM (test ilościowy)

26,00

147

Borelioza IgG - Western blot - test potwierdzenia klasyczny

88,00

148

Borelioza IgM - Western blot - test potwierdzenia klasyczny

88,00

149

Borelioza IgG – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany  

88,00

150

Borelioza IgM – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany 

88,00

151

Borelioza IgG ELISA anty VlsE (ocena skuteczności leczenia)

75,00

152

Mononukleoza (EBV) test jakościowy

12,00

153

Mononukleoza (EBV VCA ) IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

154

Mononukleoza (EBV VCA ) IgG – test ilościowy/ELISA

32,00

155

Chlamydia trachomatis IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

156

Chlamydia trachomatis IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

157

Chlamydia trachomatis IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

158

Chlamydia pneumoniae IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

159

Chlamydia pneumoniae IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

160

Chlamydia pneumoniae IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

161

Mycoplasma pneumoniae IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

162

Mycoplasma pneumoniae IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

163

Mycoplasma pneumoniae IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

164

Krztusiec IgA (Bordetella pertussis ) – test ilościowy/ELISA

35,00

165

Krztusiec IgM (Bordetella pertussis ) - test ilościowy/ELISA (4)

35,00

166

Krztusiec IgG (Bordetella pertussis ) - test ilościowy/ELISA

35,00

167

Yersinia IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

168

Yersinia IgM – test ilościowy/ELISA (5)

35,00

169

Yersinia IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

170

IgA

15,00

171

IgM

15,00

172

IgG

15,00

173

C-3 (składnik dopełniacza) (5)

20,00

174

C-4 (składnik dopełniacza)

18,00

175

Kapilaroskopia (opis)

20,00

176

Krioglobuliny  (wymaga zgłoszenia się pacjenta)

10,00

AUTOIMMUNOLOGIA

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

177

Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA - test przesiewowy

40,00

178

Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA 3 - profil metodą Western blot

100,00

179

Przeciwciała anty CCP

39,00

180

Przeciwciała anty transglutaminazie tkankowej IgA – test ilościowy/ELISA

34,00

181

Przeciwciała anty transglutaminazie tkankowej IgG – test ilościowy/ELISA

34,00

182

Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)

40,00

183

Przeciwciała anty kardiolipinie IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

184

Przeciwciała anty kardiolipinie IgG –test ilościowy/ELISA

35,00

NIETOLERANCJE POKARMOWE

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

185

Nietolerancja pokarmowa (IgG) – pakiet podstawowy 108 produktów 

840,00

186

Nietolerancja pokarmowa (IgG) – pakiet rozszerzony 216 produktów

1330,00

DIAGNOSTYKA ALERGII

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

187

IgE całkowite

20,00

IgE SPECYFICZNE  - alergeny pojedyncze i mieszanki

  Kurz i składniki

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

188

h 4 - kurz domowy

25,00

189

d 1 - Dermatophagoides pteronyssinus

25,00

190

d 2 - Dermatophagoides farinae

25,00

          Zwierzęta

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

191

e 1 - sierść kota

25,00

192

e 5 - sierść psa

25,00

Owady

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

193

i 1 - pszczoła

25,00

194

i 3 - osa

25,00

195

i 8 - trzmiel

25,00

196

i 75 - szerszeń

25,00

        Drzewa, chwasty

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

197

t 3 - brzoza

25,00

198

t 4 - leszczyna

25,00

199

gx 1 - mieszanka traw (g 3-kupkówka, g 4-kostrzewa, g 5-życica, g 6-tymotka, g8 -wiechlina)

25,00

200

tx 5 - mieszanka drzew (t 2-olcha, t 4-leszczyna, t 8-wiąz, t 12-wierzba iwa, t 14-topola)

25,00

Pleśnie

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

201

mx 903 - mieszanka pleśni (m1-pędzlak znakowany, m2-cladosporium herbarum, m3-kropidlak dymnicowy, m6- zaraza ziemniaczana)

25,00

Żywność

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

202

f 1 - białko jaja kurzego

25,00

203

f 2 - mleko krowie

25,00

204

f 4 - mąka pszenna

25,00

205

f 5 - mąka żytnia

25,00

206

f 26 - wieprzowina

25,00

207

f 27 - wołowina

25,00

208

f 41 - łosoś

25,00

209

f 75 - żółtko jaja kurzego

25,00

210

f 79 - gluten

25,00

211

f 83 - mięso kurze

25,00

212

f 208 - cytryna

25,00

Inne

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

213

k 82 - latex

25,00

214

p 1 - glista ludzka

25,00

215

c 207 - kwas acetylosalicylowy + k 905 -  HSA albumina surowicy ludzkiej

48,00

216

UWAGA: Inne alergeny pojedyncze możliwe do wykonania u Podwykonawcy.

 

Alergeny w panelach - metoda Immunoblot

Lp.

Nazwa

Cena [zł]

217