plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Cenniki

Cenniki do pobrania

Cennik badan laboratoryjnych

Cennik świadczeń zdrowotnych

Wykaz badan laboratoryjnych wykonywanych u Podwykonawców


Cennik badanń Laboratoryjnych
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 28,00 zł
AFP (alfa-fetoproteina) 19,00 zł
Aktywna renina 48,00 zł
ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5,00 zł
Albumina w surowicy  8,00 zł
AMH (Anti Miilerian Hormon) 76,00 zł
Amylaza (surowica lub mocz) 8,00 zł
Androstendion 27,00 zł
Anty -TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 25,00 zł
Antygen - HBe - test jakościowy (1) 38,00 zł
Anty-HAV IgM - test jakościowy (2) 47,00 zł
Anty-HAV Total (2) 38,00 zł
Anty-HBc IgM - test ilościowy (1) 52,00 zł
Anty-HBc Total - test jakościowy (1) 38,00 zł
Anty-HBe - test jakościowy  (1) 38,00 zł
Anty-HBs - total (test ilościowy) 24,00 zł
Anty-HCV - test  jakościowy 23,00 zł
Anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie) 25,00 zł
ASO  ilościowo 15,00 zł
ASO - jakościowo 5,00 zł
ASPAT (Aminotransferaza asparginowa) 5,00 zł
Badanie czystości powierzchni (1 próba) 35,00 zł
Badanie kału w kierunku Clostridium difficile (GDH + Toksyna A i B ) 55,00 zł
Badanie ogólne kału (9 parametrów) 15,00 zł
Badanie parazytologiczne kału w kierunku  pierwotniaków,  helmintów i tasiemczyc (Parasep) 22,00 zł
Badanie w kierunku dermatofitów (pobranie, preparat bezpośredni, hodowla) 45,00 zł
Badanie w kierunku nużeńca z pobraniem 35,00 zł
Białko całkowite (surowica, mocz lub DZM) 5,00 zł
Bilirubina całkowita 5,00 zł
Biocenoza pochwy (czystość pochwy) 20,00 zł
Borelioza – badanie kleszcza na obecność antygenów  42,00 zł
Borelioza IgG – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany    87,00 zł
Borelioza IgG - Western blot - test potwierdzenia klasyczny 87,00 zł
Borelioza IgG ( test ilościowy ) 25,00 zł
Borelioza IgG ELISA anty VlsE (ocena skuteczności leczenia) 75,00 zł
Borelioza IgM – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany   87,00 zł
Borelioza IgM - Western blot - test potwierdzenia klasyczny 87,00 zł
Borelioza IgM (test ilościowy) 25,00 zł
C-3 (składnik dopełniacza)  16,00 zł
C-4 (składnik dopełniacza)  16,00 zł
CA - 125 (m.in. marker raka jajnika) 25,00 zł
CA - 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc) 25,00 zł
CA - 19.9 (m.in. marker nowotworów p. pokarmowego) 25,00 zł
CA 72-4 (m.in.. marker raka żołądka, jajników, jelita grubego)     26,00 zł
CEA (antygen karcinoembrionalny) 19,00 zł
Chlamydia IgA (trachomatis, pneumoniae) – IIF/jakościowo 35,00 zł
Chlamydia IgG (trachomatis, pneumoniae) -  IIF/jakościowo 35,00 zł
Chlamydia IgM (trachomatis, pneumoniae) – IIF/jakościowo 35,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM – test ilościowy/ELISA 37,00 zł
Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej lub kanału szyjki macicy badany metodą immunofluorescencji) - bez pobrania    (możliwość pobrania w Poradni Ginekologicznej po uzgodnieniu telefonicznym – 17/85 94 421) 30,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA – test ilościowy/ELISA 34,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG – test ilościowy/ELISA 34,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM – test ilościowy/ELISA 37,00 zł
Chlorki (surowica, mocz lub DZM) 4,00 zł
Cholesterol - HDL (HDL-C) 7,00 zł
Cholesterol - LDL (LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią) 11,00 zł
Cholesterol całkowity (TC) 5,00 zł
CK -kinaza kreatynowa 9,00 zł
CK/MB 10,00 zł
CMV IgG (test ilościowy) 26,00 zł
CMV IgM (test jakościowy) 36,00 zł
C-peptyd 21,00 zł
CRP - białko C-reaktywne - ilościowo 12,00 zł
CRP - białko C-reaktywne - jakościowo 5,00 zł
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 7,00 zł
Czas protrombinowy (PT), wskaźnik protrombinowy, INR 8,00 zł
D-dimer ilościowo 28,00 zł
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) 22,00 zł
Diagnostyka niedoboru żelaza ( żelazo, TIBC, stopień wysycenia transferyny ) 20,00 zł
Elektroforeza białek surowicy na żelu (3) 22,00 zł
Elektrolity ( Na, K, Cl ) 11,00 zł
Eozynofilia bezwzględna 8,00 zł
Estradiol 17,00 zł
Ferrytyna 22,00 zł
Fibrynogen 9,00 zł
Fosfataza alkaliczna 7,00 zł
Fosfor nieorganiczny (surowica, mocz lub DZM) 6,00 zł
FSH 14,00 zł
FT3 (wolne T3) 11,00 zł
FT4 (wolne T4) 11,00 zł
FTA + FTA - ABS 30,00 zł
GGTP (glutamylo-transpeptydaza, gamma-GT) 8,00 zł
Glukoza (surowicz, mocz) 4,00 zł
HbA1c 21,00 zł
HBs antygen (test jakościowy) 10,00 zł
HBs antygen (test potwierdzający) 45,00 zł
HCG +Beta ilościowo (ciąża, choroby trofoblastyczne - czułość analityczna 0,10mIU/ml) 24,00 zł
HE 4  (marker raka jajnika) 43,00 zł
Helicobacter pylori (antygen w kale) 19,00 zł
Helicobacter pylori IgA –test ilościowy/ELISA 33,00 zł
Helicobacter pylori przeciwciała IgG (test jakościowy) 10,00 zł
HIV DUO Ultra (anty HIV1/HIV2+Ag p24)  27,00 zł
Hodowla w kierunku rzęsistka/Vagicult 25,00 zł
Homocysteina 35,00 zł
hs Troponina I 27,00 zł
IgA 15,00 zł
IgE całkowite 19,00 zł
IgG  15,00 zł
IgM 15,00 zł
Insulina 21,00 zł
Insulina – krzywa 4 pkt (0, 30, 60, 120) 80,00 zł
Kał - badanie na obecność krwi utajonej (bez diety), 1 - 3 próby dostarczone w ciągu 7 dni 14,00 zł
Kał – kalprotektyna ilościowo ELISA 72,00 zł
Kamienie nerkowe - analiza składu 25,00 zł
Kapilaroskopia (opis) 15,00 zł
Klirens kreatyniny endogennej 10,00 zł
Kontrola biologiczna  procesów sterylizacji - Attest 3M 10,00 zł
Kontrola biologiczna  procesów sterylizacji - Sporal A lub S 15,00 zł
Kortyzol w surowicy 19,00 zł
Kreatynina (surowica, mocz lub DZM)  metoda enzymatyczna + GFR 5,00 zł
Krioglobuliny  (wymaga zgłoszenia się pacjenta) 10,00 zł
Krztusiec IgA (Bordetella pertussis ) – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Krztusiec IgG (Bordetella pertussis ) - test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Krztusiec IgM (Bordetella pertussis ) - test ilościowy/ELISA (4) 32,00 zł
Krzywa cukrowa (2 punktowa) z pobraniem 2x (0, 120) 13,00 zł
Krzywa cukrowa (3 punktowa) z pobraniem 3x (0, 60, 120) 18,00 zł
Krzywa cukrowa (4 punktowa) z pobraniem 4x (0, 30, 60, 120) 24,00 zł
Kwas foliowy 22,00 zł
Kwas moczowy (surowica, mocz lub DZM) 7,00 zł
LDH (dehydrogenaza mleczanowa ) 10,00 zł
LH 14,00 zł
Liczba Addisa 8,00 zł
Lipaza  10,00 zł
Lipidogram (TC + HDL-C, LDL-C obliczany, TG) 18,00 zł
Lipidogram (TC + HDL-C, LDL-C oznaczany metodą bezpośrednia, TG) 28,00 zł
Lit  10,00 zł
Magnez (surowica, mocz lub DZM) 6,00 zł
Mocz - badanie ogólne + badanie mikroskopowe osadu 5,00 zł
Mocz - mikroalbuminuria ilościowo (albumina, kreatynina i A/K) 24,00 zł
Mocznik (surowica lub DZM) 4,00 zł
Mononukleoza (EBV EBNA ) IgG – test ilościowy/ELISA 35,00 zł
Mononukleoza (EBV VCA ) IgG – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Mononukleoza (EBV VCA ) IgM – test ilościowy/ELISA 35,00 zł
Mononukleoza (EBV) test jakościowy 12,00 zł
Mononukleoza profil (EBV) jakościowo: VCA IgM, VCA IgG, awidność VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG  NOWOŚĆ  59,00 zł
Morfologia krwi z płytkami z rozmazem (analizator) 8,00 zł
mx 903 - mieszanka pleśni (m1-pędzlak znakowany, m2-cladosporium herbarum, m3-kropidlak dymnicowy, m6- zaraza ziemniaczana) 25,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM – test ilościowy/ELISA 35,00 zł
Nasienie - badanie fizyko-morfologiczne (wg WHO 2010) 48,00 zł
Nietolerancja pokarmowa (IgG) – pakiet podstawowy 108 produktów  - NOWOŚĆ 840,00 zł
Nietolerancja pokarmowa (IgG) – pakiet rozszerzony 216 produktów – NOWOŚĆ 1 330,00 zł
NT-proBNP    60,00 zł
OB 3,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgA – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM – test ilościowy/ELISA 35,00 zł
Oznaczenie MIC metodą E-testu (1 antybiotyk) 20,00 zł
Panel atopowy duży - 36 alergenów ( W6 – bylica, W9 – babka lancetowata, W103 – pokrzywa, W203 – rzepak, T3 - brzoza, T4 – leszczyna, T11 – platan, G6 – tymotka łąkowa, GS21 mix ( żyto, owies, jęczmień, pszenica), E1 – kot, E2 – pies, E3 – koń, E4 – krowa, E82 – królik, ES2 mix ( pióra kury, pióra gęsi, pióra kaczki), DS1 mix (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), MS1 mix ( Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), M5 – Candida albicans, F73 – kakao, F245 mix (białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego), F2 – mleko krowie, F81 – ser Cheddar, F13 – orzech ziemny, F14 – soja, F17 – orzech laskowy, F16 – orzech włoski, F4 – mąka pszenna, F12 – groch, F15 – fasola biała, F44 – truskawka, FS32 mix (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka), F26- wieprzowina, F27 – wołowina, F83 – kurczak, F49 – jabłko, F3 – dorsz)                            125,00 zł
Panel mleko (Alfa-laktoalbumina, f77-Beta-laktoglobulina, f76-kazeina, e204-BSA, f334-Laktoferyna, f2-mleko krowie)  60,00 zł
Panel pediatryczny - 27 alergenów (trawy mix/tymotka łąkowa, żyto/, brzoza, bylica pospolita, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA-surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak,jabłko) 95,00 zł
Panel pokarmowy - 20 alergenów ( białko jaja, zółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krewetka) 95,00 zł
Panel wziewny - 20 alergenów (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata) 95,00 zł
Panel: PSA + PSA wolny + wskaźnik % 40,00 zł
Panel: Testosteron + SHBG + FTI%  wskaźnik wolnego testosteronu 38,00 zł
Parathormon - intact 25,00 zł
Pobranie krwi (system aspiracyjno - próżniowy) - opłata jednorazowa niezależnie od ilości badań  3,00 zł
Pobranie krwi w domu pacjenta na terenie m. Rzeszowa, (poza Rzeszowem zależnie od ilości km) 40,00 zł
Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych (wymaz: gardło, nos, ucho, rana, itp.) z wymazówką 9,00 zł
Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych z dróg moczowo – płciowych z wymazówką 10,00 zł
Podłoże do posiewu krwi (tlenowo lub beztlenowo) 16,00 zł
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych 38,00 zł
Posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica 35,00 zł
Posiew krwi beztlenowo 45,00 zł
Posiew krwi tlenowo 45,00 zł
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych 38,00 zł
Posiew moczu* 38,00 zł
Posiew nasienia **  (bakterie + grzyby) 45,00 zł
Posiew plwociny** (bakterie+grzyby) 45,00 zł
Posiew w kierunku beztlenowców ( bez antybiogramu) 45,00 zł
Posiew w kierunku GBS (kolonizacja Strept.agalactiae+antybiogram) 15,00 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 38,00 zł
Posiew w kierunku Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum 40,00 zł
Posiew w kierunku N. gonorrhoeae (rzeżączka) 40,00 zł
Posiew z cewki moczowej (bakterie+grzyby) 45,00 zł
Posiew z gardła /migdałków 35,00 zł
Posiew z jamy ustnej / języka (bakterie+grzyby) 45,00 zł
Posiew z nosa 35,00 zł
Posiew z nosa w kierunku nosicielstwa MRSA  25,00 zł
Posiew z pochwy, szyjki macicy (bakterie + grzyby) 45,00 zł
Posiew z ran, ropni (bakterie tlenowe) 45,00 zł
Posiew z ucha (bakterie+grzyby) 45,00 zł
Posiew z worka spojówkowego 30,00 zł
Potas (surowica, mocz lub DZM) 4,00 zł
Preparat w kierunku BV (bakteryjna waginoza) 20,00 zł
Preparat w kierunku rzęsistka 15,00 zł
Profil kostny ( fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor ) 18,00 zł
Profil nerkowy ( kreatynina, mocznik ) 8,00 zł
Profil trzustkowy ( amylaza - diastaza, lipaza) 20,00 zł
Profil wątrobowy podstawowy ( bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT ) 14,00 zł
Profil wątrobowy rozszerzony ( bilirubina całk., ASPAT,ALAT,FA,GGTP ) 28,00 zł
Progesteron 18,00 zł
Progesteron ( 17 - OH ) 27,00 zł
Prolaktyna 14,00 zł
Przeciwciała anty beta-2 glikoproteinie IgA – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Przeciwciała anty beta-2 glikoproteinie IgG – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Przeciwciała anty beta-2 glikoproteinie IgM – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Przeciwciała anty CCP 39,00 zł
Przeciwciała anty gliadynie IgA – test ilościowy/ELISA 34,00 zł
Przeciwciała anty gliadynie IgG – test ilościowy/ELISA 34,00 zł
Przeciwciała anty kardiolipinie IgA – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Przeciwciała anty kardiolipinie IgG –test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Przeciwciała anty kardiolipinie IgM – test ilościowy/ELISA 32,00 zł
Przeciwciała anty transglutaminazie tkankowej IgA – test ilościowy/ELISA 34,00 zł
Przeciwciała anty transglutaminazie tkankowej IgG – test ilościowy/ELISA 34,00 zł
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) 38,00 zł
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK) 47,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA - test przesiewowy 37,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA 3 - profil metodą Western blot 97,00 zł
PSA - wolny 22,00 zł
PSA (specyficzny antygen prostaty) 19,00 zł
Retikulocyty 5,00 zł
RF - czynnik reumatoidalny - ilościowo 15,00 zł
RF - czynnik reumatoidalny - jakościowo 5,00 zł
ROMA (Ca - 125 + HE4 +  wskaźnik % oceny ryzyka raka jajnika) 65,00 zł
Rozmaz manualnie - ocena mikroskopowa 8,00 zł
Różyczka IgG (test ilościowy) 26,00 zł
Różyczka IgM (test jakościowy) 34,00 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 22,00 zł
Sód(surowica, mocz lub DZM) 4,00 zł
Test Giardia/Lamblia w kale - metodą ELISA 22,00 zł
Testosteron 18,00 zł
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 15,00 zł
Toksoplazmoza IgG – Awidność 52,00 zł
Toksoplazmoza IgG (test ilościowy) 26,00 zł
Toksoplazmoza IgM (test jakościowy) 28,00 zł
TPHA 20,00 zł
Triglicerydy (TG) 6,00 zł
Tryb CITO - dopłata do każdego badania 5,00 zł
TSH - III generacji 10,00 zł
Wapń (surowica, mocz lub DZM) 6,00 zł
Witamina B12 22,00 zł
Witamina D(25OH)                                                                                                                              39,00 zł
WR - serodiagnostyka USR 5,00 zł
Wymaz w kierunku owsicy (metoda Grahama) 5,00 zł
Wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa szczepów alarmowych 40,00 zł
Wymaz z odbytu/posiew kału  w kierunku SS 35,00 zł
Wymaz ze zmian skórnych  (bakterie tlenowe + grzyby) 45,00 zł
Yersinia IgA – test ilościowy/ELISA 33,00 zł
Yersinia IgG – test ilościowy/ELISA 33,00 zł
Yersinia IgM – test ilościowy/ELISA (5) 33,00 zł
Żelazo 7,00 zł
Wykaz badan laboratoryjnych wykonywanych u Podwykonawców
Kliniczny Szpital Wojewódzki  Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Prokalcytonina
Bilirubina wolna
Bilirubina związana
Albumina
LDH
Haptoglobina
Kwas mlekowy
Wapń zjonizowany
Równowaga kwasowo-zasadowa/RKZ/
Rozmaz krwi obwodowej-weryfikacja mikroskopowa
Płytki krwi – weryfikacja mikroskopowa
Karbamazepina
Kwas Walproinowy
Digoxin
Antygen -Hbe
Anty-HBe
Anty-HBc IgM
Anty – HBc total
Białko Bence-Jonesa w moczu
Beta2 mikroglobulina
Kliniczny  Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Esteraza cholinowa
Methemoglobina
Anty HAV IgM ( jakościowo )
Anty HAV Total
Odczyn Waalera-Rosego
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Proteinogram /żel/
Diagnostyka Kraków
Cystatyna C
hs CRP
hTG -Tyreoglobulina
Estriol wolny
HCG Wolna podjednostka beta
PAPP-A
BB Prolaktyna 
DHEA
Testosteron wolny
Kortyzol w DZM
Transferyna
Erytropoetyna
Aldosteron w dobowej zbiórce moczu
17-hydroksykortykosteroidy w DZM + HCL
17-ketosterydy w DZM + HCL
Katecholaminy  (A, NA, D) w DZM + HCL
Metoksykatecholaminy w DZM + HCL
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM + HCL
Kwas wanilinomigdałowy w DZM + HCL
hGH - hormon wzrostu
Somatomedyna C (IGF-1)
CYFRA 21-1
TPS
NSE  (Neuroswoista enolaza)
SCC - antygen raka płaskonabłonkowego
TPA - antygen polipeptydowy
Chromogranina A
HLA - B27
alfa 1 antytrypsyna
Gastryna
Tryptaza
Ceruloplazmina
Inhibitor  C1 (stężenie)
Łańcuchy lekkie kappa
Łańcuchy lekkie lambda
Cynk w surowicy
Miedź w surowicy
Miedź w moczu
Ołów w krwi
Selen
Fenytoina
Cyklosporyna A
HIV test potwierdzenia met. Western-blot
CMV cytomegalovirus) IgG Awidność
Różyczka IgG – awidność
Herpes simplex virus (jakościowo) IgM
Herpes simplex virus (jakościowo) IgG
Helicobacter Pylori IgG (ilościowo)
Kleszczowe zapalenie mózgu
Świnka IgM
Świnka IgG
Bruceloza IgM
Bruceloza IgG
Listerioza ( test jakościowy )
Yersinia IgM
Toxocara IgG
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG
Bąblowica (Echinococcus granulosus)- metoda Western blot
Tasiemiec (Taenia solium) IgG
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy
Giardia lamblia IgA
Bartoneloza IgM
Bartoneloza IgG
Borelioza IgG w PMR - ELISA
Borelioza IgG w PMR - ELISA
Borelioza IgG w PMR - Western Blot
Borelioza IgM w PMR - Western Blot
Anaplasma phagocytophilum IgG
Anaplasma phagocytophilum IgM
Babesia microti IgM
Przeciwciała przeciw insulinowe
Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD )
Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)
Przeciwciała przeciw plemnikom
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska
Przeciwciała przeciw endomysium  IgA i IgG
Przeciwciała przeciw endomysium IgA
Przeciwciała przeciw endomysium IgG
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG (łącznie)
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)
Przeciwciała przeciw mitochondrialne (AMA )
Przeciwciała przeciw mitochondrialne (AMA ) typ M2
Przeciwciała przeciw ds.DNA
Panel wątrobowy specjalistyczny ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2 )
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA,Anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA )
Przeciwciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty LKM)
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle`a    i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)
Panel jelitowy (przeciwciała przeciw komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit ASCA, ANCA
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA)
Przeciwciała przeciw pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki 
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2
Przeciwciała przeciw mieloperoksydazie IgG (MPO)
Przeciwciała przeciw proteinazie 3 IgG (PR3)
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM)
Przeciwciała przeciw receptorom fosfolipazy
IgE specyficzne pojedyncze
Kał - posiew ilościowy w kierunku grzybów drożdżopodobnych
REX COMPANY - WROCŁAW
HBV  PCR jakościowo
HBV  PCR  ilościowo
HPV –DNA  14 wysokoonkogennych typów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 metodą PCR
HPV - DNA 14 ( 12 wysokoonkogennych + 2 niskoonkogenne typy): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 oraz 6, 11
HPV 2 (typy niskoonkogenne: 6, 11)
Chlamydia trachomatis (metodą PCR)
Ureaplasma species (metodą PCR)
Mycoplasma genitalium (metodą PCR)
Mycoplasma hominis (metodą PCR)
Rzeżączka – Neisseria gonorrhoeae (metodą PCR)
Pakiet potrójny I: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium (metodą PCR)
Pakiet potrójny II: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis (metodą PCR)
Pakiet infekcyjny I: HPV 12, HPV 2, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium (metodą PCR)
Pakiet infekcyjny II: HPV 12, HPV 2, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis  (metodą PCR)
HCV  PCR jakościowo
HCV  PCR  ilościowo
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
Krztusiec - przeciwciała Bordetella pertussis IgM
Odra - przeciwciała Measles IgM
Odra - przeciwciała Measles IgG
Parvovirus B19  IgM
Parvovirus B19  IgG
Cennik świadczeń zdrowotnych dla pancjentów komercyjnych i nieubezpieczonych
Konsultacje Specjalistyczne
Nazwa Cena [zł]
Konsultacje specjalistów (nie obejmuje badań diagnostycznych) 60,00
Porada lekarza rodzinnego 45,00
Porada psychologiczna  60,00
Sesja psychoterapii  80,00
Badanie profilaktyczne lekarza medycyny pracy 45,00
Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla uczniów i studentów 35,00
Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla osób pracujących  45,00
Konsultacje specjalistów na rzecz medycyny pracy 45,00
Badanie psychotechniczne kierowców wykonywane w ramach badań profilaktycznych 90,00
Badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wraźliwość na kontrast 50,00
Badanie lekarskie kierowcy (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr. z dn. 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Dz. U. 2014 poz. 949) 200,00
 (w tym 23% VAT)
Badanie psychotechniczne kierowców (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr. z dn. 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U. 2014 poz. 937) 150,00  (w tym 23% VAT)
Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń  200,00
(w tym 23% VAT)
Badanie psychologiczne osoby wykonującej zawód prawniczy 200,00
(w tym 23% VAT)
Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej   300,00       (w tym 23% VAT)
Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej 120,00              (w tym 23% VAT)
Kwalifikacja do szczepienia 20,00
Badanie sportowców 60,00
 (w tym 23% VAT)
Seans rehabilitacji logopedycznej  60,00
Porada dietetyczna 120,00
Badanie psychotechniczne do pracy na wysokości 60,00
Badanie psychotechniczne dla operatorów 60,00
Dietetyka Medyczna
Nazwa Cena [zł]
Pierwsza wizyta (analiza składu ciała, wywiad żywieniowy z analizą dotychczasowego sposobu odżywiania, zalecenia żywieniowe z jednodniowym jadłospisem) 67,00
Wizyta kontrolna (analiza składu ciała, omówienie postępów i trudności w utrzymaniu zaleceń, ewentualne dodatkowe zalecenia) 67,00
Poradnictwo żywieniowe (analiza składu ciała, wywiad żywieniowy z analizą dotychczasowego sposobu odżywiania, konsultacja dietetyczna) 67,00
Analiza sposobu odżywiania (konsultacja dietetyczna na podstawie uzupełnionego dziennika posiłków) 44,00
Analiza składu ciała z omówieniem 22,00
Jadłospis 7-dniowy - dieta redukcyjna 61,00
Jadłospis 14-dniowy - dieta redukcyjna 110,00
Jadłospis 7-dniowy - dieta specjalistyczna* 98,00
Jadłospis 14-dniowy - dieta specjalistyczna* 159,00
*diety układane pod dane jednostki chorobowe, diety eliminacyjne, diety alternatywne, dieta w ciąży
Badania Diagnostyczne
Nazwa Cena [zł]
Komputerowe badanie pola widzenia 60,00
Badanie podwójnego widzenia na synoptoforze 43,00
Badanie obuocznego widzenia na synoptoforze 30,00
Wykonanie cyklu 10 sesji ćwiczeń pleoptycznych/ortoptycznych  100,00
Ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne (5 ćwiczeń) 60,00
Echo serca 87,00
Holter EKG 75,00
Holter RR 65,00
EKG - bez opisu 14,00
Badania elektrokardiograficzne - próba wysiłkowa 90,00
Kolposkopia 100,00
Testy alergologiczne I zestaw 65,00
Spirometria 28,00
Audiogram 25,00
Otoemisja / DPOAE, TPOAE/ 35,00
Audiometria słowna 48,00
Tympanogram  22,00
Mostek Impedancyjny  35,00
Próby Nadprogowe 35,00
Videolaryngoskopia z oceną foniatryczną 125,00
Videonazofaryngoskopia z oceną otolaryngologiczną 125,00
USG – położnicze  85,00
USG - piersi, tarczycy, jamy brzusznej, jąder 60,00
USG jednego stawu 70,00
USG dwóch stawów 140,00
USG pediatryczne z wyłączeniem stawów 100,00
USG stawów biodrowych u dzieci 150,00
Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył jednej kończyny 100,00
Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył lub tętnic obu kończyn 150,00
Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu tętnic (szyjnych, jąder) 120,00
Kardiotokografia (KTG) - bez opisu lekarza 35,00
Uroflometria cewkowa z kontrolą USG zalegania moczu po mikcji 85,00
Uroflometria cewkowa  60,00
Cystoskopia przezcewkowa  200,00
Badanie urodynamiczne kompleksowe z profilometrią cewkową i opisem lekarza 400,00
Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i opisem lekarza 300,00
Cytologia szyjki macicy (pobranie + ocena preparatu) 50,00
Ćwiczenia mięśni dna miednicy sposobem biofeedback (za każde 30 minut) 30,00
Test podpaskowy 10,00
Badanie palestezjometrii z wibrogramem i próbą oziębienia 38,00
EEG dla dorosłych 50,00
EEG dla dzieci 70,00
Opis badania EEG 30,00
Pomiar ciśnienienia wewnątrzgałkowego i pachymetrii  30,00
USG ginekologiczne 60,00
Pobranie wymazu ginekologicznego 10,00
Test alergologiczny wziewny ( 13 alergenów) 60,00
Test alergologiczny pokarmowy ( 16 alergenów) 65,00
Test alergologiczny chemiczny ( 30 alergenów) 110,00
Zabiegi
Nazwa Cena [zł]
Biopsja  cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym obejmującym 2-4 rozmazy 188,00
Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próźnią pod kontrolą USG, obejmująca badanie histopatologiczne 1 750,00
Światłolecznictwo dermatologiczne - jeden zabieg 14,00
Iniekcja domięśniowa 10,00
Zmiana opatrunków 25,00
Usunięcie opatrunku gipsowego 25,00
Usunięcie szwów 25,00
Nacięcie powłok - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia, ciało obce – usunięcie z powłok i/lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych 80,00
Opanowanie krwotoku nosa - tamponada przednia - w znieczuleniu miejscowym 63,00
Usunięcie rurki tracheostomijnej 63,00
Wymiana rurki tracheostomijnej  150,00
Usunięcie lub wymiana cewnika, stomii, tamponady  63,00
Wkładka wewnątrzmaciczna - usunięcie i/lub założenie (bez kosztu wkładki) 63,00
Zabieg wykonania blokady dostawowej - podanie leku dostawowo i/lub okołostawowo 63,00
Podcięcie wędzidełka 63,00
Elektrokoagulacja / kriochirurgia/  zmian powierzchownych – jeden zabieg 63,00
Płukanie dróg łzowych 88,00
Zabieg usunięcia stulejki 88,00
Biopsja stercza TRU- Cat (z badaniem H-P) 375,00
Nacięcie migdałka i/lub struktur okołomigdałkowych 125,00
Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa 125,00
Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne 125,00
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 125,00
Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych i/lub głębokich ran  obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową  wymagających założenia co najmniej 5 szwów i/lub użycia różnych rodzajów nici, ze znieczuleniem 250,00
Elektrokoagulacja (kriochirurgia) zmian szyjki macicy  188,00
Wycięcie pojedynczej zmiany ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką, w tym badania hist-pat 200,00
Polipektomia wewnątrznosowa  z badaniem histopatologicznym  250,00
Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego 250,00
Wlewkowa dopęcherzowa szczepionka BCG1 350,00
Podawanie leków do jamy bębenkowej 313,00
Zakład Medycyny Nuklearnej
Nazwa cena [zł]
Scyntygrafia kości – badanie dynamiczne 420,00
Scyntygrafia przewodu pokarmowego  430,00
Scyntygrafia nerek – badanie dynamiczne  450,00
Scyntygrafia nerek – badanie statyczne 360,00
Scyntygrafia nerek z testem captoprilowym 760,00
SPECT 650,00
Scyntygrafia całego ciała (układ kosny) 560,00
Scyntygrafia tarczycy z użyciem J-131 360,00
Scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc99m 260,00
Limfoscyntygrafia kończyn dolnych 700,00
Limfoscyntygrafia onkologiczna 700,00
Izotopowa cystografia mikcyjna pośrednia 400,00
Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatotastyny 5 700,00
Scyntygrafia nadnerczy 2 830,00
Scyntygrafia znakowanymi leukocytami 3 250,00
Synowiektomia radioizotopowa 2 810,00
Porada kwalifikacyjna  95,00
Podanie izotopu 410,00
Porada kontrolna 95,00
Szczepienia Ochronne
Nazwa Cena [zł]
ENGERIX-B (WZW t. B) 70,00
HBVAXPRO (WZW t. B) 35,00
CLODIVAC - TD PUR (Tężec i Błonica) 40,00
FSME - IMMUN Adult ( Kleszczowe zapelnie mózgu) 125,00
VAXIGRIP (Grypa) 40,00
GARDASIL 9 (Rak szyjki macicy) 430,00
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Nazwa Cena [zł]
  Zdjęcie klatki piersiowej P-A 35,00
  Zdjęcie klatki piersiowej P-A + boczne  55,00
  Zdjęcie boczne płuc 35,00
  Zdjęcie klatki piersiowej P-A + boczne z kontrastem  68,00
  Zdjęcie  klatki piersiowej boczne z kontrastem  52,00
  Zdjęcie szczytów płuc 35,00
  Zdjęcie żeber  (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie żeber, mostka, łopatki (2 projekcje) 50,00
  Zdjęcie mostka (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie łopatki (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie  jamy brzusznej – przeglądowe 39,00
  Zdjęcie czaszki P-A i boczne 48,00
  Zdjęcie półosiowe  , na potylicę (1 projekcja) 32,00
  Zdjęcie oczodołów okulistyczne (3 projekcje) 75,00
  Zdjęcie oczodołów urazowe (3 projekcje) 75,00
  Zdjęcie żuchwy (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie zatok (1 projekcja) 33,00
  Zdjęcie nosa (1 projekcja) 30,00
  Zdjęcie stawu barkowego (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie stawów barkowych (2 projekcje) 48,00
  Zdjęcie obojczyka (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie kości ramiennej A-P + boczne  48,00
  Zdjęcie transtorakalne głowy kości ramiennej  36,00
  Zdjęcie stawu łokciowego A-P + boczne  45,00
  Zdjęcie stawów łokciowych A-P + boczne -porównawcze 55,00
  Zdjęcie przedramienia A-P + boczne  45,00
  Zdjęcie nadgarstka P-A + boczne  35,00
  Zdjęcie  nadgarstków- porównawcze  P-A + boczne  40,00
  Zdjęcie nadgarstka na wiek kostny  35,00
  Zdjęcie dłoni P-A + boczne  35,00
  Zdjęcie dłoni P-A + boczne porównawcze 45,00
  Zdjęcie palców dłoni (2 projekcje) 30,00
  Zdjęcie palców stopy  (2 projekcje) 30,00
  Zdjęcie  dłoni – porównawcze PA (1 projekcja) 32,00
  Zdjęcie miednicy (1 projekcja)  36,00
  Zdjęcie stawów biodrowych- porównawcze 36,00
  Zdjęcie stawu biodrowego (1 projekcja)  32,00
  Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie kości udowej A-P + boczne  48,00
  Zdjęcie stawu kolanowego A-P + boczne  46,00
  Zdjęcie stawów kolanowych A-P +boczne -porównawcze 56,00
  Zdjęcie  rzepki – osiowe (1 projekcja) 32,00
  Zdjęcie  podudzia A-P + boczne  45,00
  Zdjęcie   podudzi A-P +boczne – porównawcze 56,00
  Zdjęcie stawu skokowego A-P + boczne  45,00
  Zdjęcie stawów skokowych A-P + boczne -porównawcze 56,00
  Zdjęcie kości piętowej (1 projekcja ) 32,00
  Zdjęcie kości piętowej (2 projekcje) 45,00
  Zdjęcie stopy P-A + boczne  43,00
  Zdjęcie  stóp A-P + boczne- porównawcze  50,00
  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego A-P + boczne  46,00
  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne + skosy  55,00
  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne,skośne lub czynnościowe (1 projekcja) 32,00
  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 projekcja) 35,00
  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego A-P + boczne   48,00
  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego skośne lub czynnościowe(2 projekcje) 48,00
  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego A-P + boczne 53,00
  Zdjęcie kości ogonowej A-P + boczne 44,00
  Opis zdjęć własnych  20,00
  Badanie kontrastowe przełyku (4 projekcje) 85,00
  Pantomogram całej szczęki i żuchwy  50,00
  Pantomogram ½ 25,00
  Zdjęcie radiowizjogiczne zęba 20,00
  Wykonanie zdjęcia dodatkowego na zlecenie radiologa (1 projekcja) 20,00
  Densytometria szyjki kości udowej lub kręgosłupa  58,00
  Densytometria szyjki kości udowej i kręgosłupa 100,00
  Densytometria obu szyjek kości udowej  100,00
  Densytometria całego kośćca i badanie składu ciała (Total Body)  120,00
  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (2 projekcje) 45,00
  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (4 projekcje) 80,00
  Dopłata za wydruk na małej błonie RTG 10,00
  Dopłata za wydruk na dużej błonie RTG 20,00
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Nazwa Cena [zł]
Ultradźwięki 8,00
Magnetronik 5,00
Laseroterapia - skaner 5,00
Laseroterapia - punktowa 7,00
Sollux 5,00
Jonoforeza 5,00
Diadynamik 5,00
Galwanizacja 5,00
Interdyn 5,00
Elektrostymulacja 8,00
Krioterapia 10,00
Masaż ręczny-częściowy 30,00
Masaż kręgosłupa 40,00
Gimnastyka na przyrządach (15min) 8,00
Gimnastyka indywidualna (30min) 20,00
Gimnastyka grupowa - jednorazowa (30 - 40 min) 15,00
Masaż limfatyczny (całego ciała) 60,00
Wyciągi 10,00
Ćwiczenia wg metody McKenzie ok. 60 min. (I wizyta) 50,00
Bioptron 8,00
Vaco  8,00
Rehabilitacja Sportowa
Nazwa Cena [zł]
Masaż całego ciała (za każde 10 min) 15,00
Masaż grzbietu (za każde 10 min) 12,50
Masaż kończyny górnej (za każde 10 min) 14,00
Masaż kończyny dolnej (za każde 10 min) 18,00
Masaż karku i obręczy barkowej (za każde 10 min) 14,00
Masaż brzucha (za każde 10 min) 7,50
Masaż stopy (za każde 10 min) 15,00
Masaż twarzy (za każde 10 min) 12,50
Ćwiczenia dla sportowców metodą PNF (30min) 50,00
Ćwiczenia dla sportowców metodą PNF (60min) 80,00
Ćwiczenia dla sportowców z terapeutą (30min) 50,00
PIR z elementami PNF dla sportowców (30 min) 50,00
Taping rehabilitacyjno-sportowy mini 12,00
Taping rehabilitacyjno-sportowy mały 20,00
Taping rehabilitacyjno-sportowy średni 30,00
Taping rehabilitacyjno-sportowy duży 50,00
Taping rehabilitacyjno-sportowy maxi 80,00
Masaż bańką chińską grzbietu (30 min) 40,00
Masaż bańką chińską łydek, ud, pośladków i brzucha (80 min) 90,00
Masaż bańką chińską ud i pośladków (40 min) 40,00
Masaż bańką chińską barku (15 min) 20,00
Masaż bańką chińską brzucha (15 min) 20,00
Masaż gorącymi kamieniami całego ciała (90 min) 130,00
Masaż gorącymi kamieniami grzbietu (30 min) 60,00
Zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu rehabilitacji sportowej 8,00
Krioterapia miejscowa (CO2) 7,00
Ćwiczenia grupowe - trening sportowy (60 min/osoba) 20,00
Ćwiczenia grupowe - dla grup zorganizowanych (40 min/osoba) 10,00
Masaż częściowy (15 min) 30,00
Masaż kręgosłupa (cały) (60 min) 90,00
Ćwiczenia grupowe – dla grupy do 10 osób (60 min) 130,00
Opracowanie zestawu ćwiczeń dla konkretnych osób / grup 100,00
Sesja edukacyjna dla grup (60 min) 200,00
Stomatologia Zachowawcza
Nazwa Cena [zł]
Badanie lekarskie, kontrole, konsultacje, porada 50,00
Pokrycie zębów mlecznych lakierem z fluorem – ½  łuku 15,00
Usunięcie złogów nazębnych częściej niż 1 raz w roku - ½  łuku 25,00
Usunięcie złogów nazębnych częściej niż 1 raz w roku - wszystkich zębów 100,00
Usunięcie złogów nazębnych częściej niż 1 raz w roku + lakierowanie 130,00
Lakierowanie zębów w celu zniesienia nadwrażliwości - ½  łuku 15,00
Lakierowanie zębów w celu zniesienia nadwrażliwości – 2 łuki 60,00
Zabezpieczenie bruzd zęba mlecznego – lakowanie-1 ząb 30,00
Zabezpieczenie bruzd zęba stałego – lakowanie powyżej 7-go roku życia-1ząb 30,00
Znieczulenie miejscowe 20,00
Wypełnienie ubytku amalgamatem 50,00
Wypełnienie ubytku glass-jonomerem 50,00-80,00
Wypełnienie ubytku chemoutwardzalne w zębach przedtrzon. i trzonowych 60,00
Rekonstrukcja koron zębów przedtrzonowych mat.chemoutwardzalnym 80,00
Rekonstrukcja koron zębów trzonowych mat.chemoutwardzalnym 100,00
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardzalnym – na 1- powierzchni 100,00
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardzalnym - na 2- powierzchni 110,00
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardzalnym - na 3- powierzchni 120,00
Rekonstrukcja bezsztyftowa korony zęba mat.światłoutwardzalnym 150,00
Ćwiek okołomiazgowy 30,00
Standardowy wkład koronowo-korzeniowy tytanowy 50,00
Standardowy wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 120,00
Szynowanie zębów mat.kompozytowym 200,00
Unieruchomienie zęba mikroszyną 80,00
Szyna kompozytowa wzmocniona taśmą z włókna szklanego 350,00
Zdjęcie szyny kompozytowej 50,00
Wybielanie zęba martwego-1 wizyta 40,00
Piaskowanie zębów 80,00
Szyna ochronna dla dzieci jednowarstwowa 144,00
Szyna ochronna dla dzieci jednowarstwowa + napis (imię lub logo) 180,00
Szyna ochronna dla młodzieży trzywarstwowa (z napisem lub logo) 270,00
Szyna ochronna profesjonalna dla seniorów czterowarstwowa 360,00
Szyna wybielająca - jeden łuk 126,00
Szyna relaksacyjna miękka 180,00
Szyna twarda 180,00
Szyna miękko-twarda 216,00
Lapisowanie zęba 10,00
Wybielanie zębów metodą nakładkową 650,00
Stomatologia Zachowawcza - Leczenie Kanałowe
Nazwa Cena [zł]
Pierwsza wizyta lecz.kanałowego (ekstyrpacja w znieczuleniu, ekstyrpacja miazgi martwej lub zdewitalizowanej) 291,00
Pierwsza wizyta lecz.kanałowego przy zgorzeli miazgi 100,00
Druga wizyta 50,00
Zmiana opatrunku przy leczeniu zmian okołowierzchołkowych 30,00-50,00
Wypełnienie 1 kanału zęba  100,00
Wypełnienie 2 kanału zęba  120,00
Wypełnienie 3 kanału zęba  140,00
Wypełnienie 1 kanału zęba metodą kondensacji bocznej 160,00
Wypełnienie 2 kanału zęba metodą kondensacji bocznej 180,00
Wypełnienie 3 kanału zęba metodą kondensacji bocznej 200,00
Protetyka Stomatologiczna
Nazwa Cena [zł]
Badanie Stomatologiczne z zaplanowaniem leczenia 50,00
Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 1-4 zęby 350,00
Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 4-7 zębów  400,00
Za łuk doginany 100,00
Za dodatkową klamrę 10,00
Za cierń doginany 10,00
Za cierń lany 70,00
Proteza częściowa uzupełniająca – 7 i więcej zębów  450,00
Proteza całkowita  500,00
Proteza nakładkowa w zależności od ilości zębów plus 300,00
za każdy nakład na zębie 60,00
Proteza nakładkowa jeśli są zęby zachowane plus 300,00
za każdy nakład na zębie 60,00
Naprawa protezy z pobraniem wycisku 70,00
Za każdy następny element naprawy 20,00
Całkowite podścielenie protezy metodą termiczną w sposób pośredni 200,00
Odcinkowe podścielenie protezy akrylem szybkopolimeryzującym 50,00
Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe z akrylu twardego 300,00
Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe z akrylu miękkiego 400,00
Szynoproteza lana 1 100,00
Proteza szkieletowa 1 000,00
Wkład koronowo-korzeniowy lany 200,00
Wkład koronowo-korzeniowy składany 300,00
Korona lana pełna 300,00
Korona lana licowana stilonem 350,00
Korona lana licowana materiałem kompozycyjnym 400,00
Korona  licowana porcelaną 500,00
Korona akrylowa lub metalowa tłoczona 200,00
Korona ochronna na oszlifowany ząb lub zaststąpienie funkcji elementem prowizorycznego mostu-za każdy ząb
i ząb w  przęśle mostu prowizorycznego
30,00
Zdjęcie korony 60,00
Zdjęcie mostu-za każdę koronę 60,00
Osadzenie odcementowanej korony lub wkładu koronowo-korzeniowego 50,00
Płyta podniebienna bezbarwna w płatnej protezie 30,00
Siatka wzmacniająca płytę protezy w płatnej protezie  70,00
Siatka wzmacniająca płytę protezy pozłacana w płatnej protezie 80,00
Akryl elastifikowany do pościelenia-dodatkowo 50,00
Wkład  koronowo-korzeniowy standardowy z włókna szklanego 120,00
Proteza szkieletowa bezklamrowa 1 200,00
Korona teleskopowa stalowa 700,00
Nawoskowanie diagnostyczne wax-up -1 pkt 30,00
Modele diagnostyczne gipsowe 50,00
Wzorniki zwarciowe 60,00
Korona jacketowa  porcelanowa lub licówka porcelanowa 900,00
Korona jacketowa kompozytowa lub licówka kompozytowa 600,00
Most adhezyjny kompozytowy 1pkt 500,00
Nakład kompozytowy 400,00
Nakład porcelanowy 900,00
Łyżki indywidualne 50,00
Chirurgia Stomatologiczna
Nazwa Cena [zł]
Bad.specjalistyczne / konsultacja 70,00
Usunięcie zęba ze znieczuleniem 150,00
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy użyciu dźwigni i wierteł 200,00
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata i zszycie rany 250,00
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 350,00-500,00
Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych 400,00
Resekcja wierzchołka korzenia zęba  400,00
Opatrunek chirurgiczny dozębodołowy  40,00
Ortodoncja
Nazwa cena [zł]
Konsultacja ortodontyczna – ustalenie planu leczenia 60,00
Modele diagnostyczne 60,00
Wizyta kontrolna przy aparatach ruchomych 60,00
Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa indywidualna 50,00
Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa z zaporą językową 50,00
Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa standardowa 20,00
Aparat ruchomy – płytka podniebienna 380,00
Aparat ruchomy – wkładka do nosa 80,00
Aparat ruchomy – krążek Friela 80,00
Aparat ruchomy – aktywator Andersena i aparat blokowy 500,00
Aparat ruchomy – płytka Schwartza 450,00
Aparat ruchomy – płytka Schwarza dwoma śrubami  460,00
Aparat ruchomy – płytka Przylipiaka 450,00
Aparat ruchomy – płytka Bertoniego 460,00
Aparat ruchomy – aparat Stockfisha, Bilera, Wunderera 500,00
Aparat ruchomy – aparat Klammta 500,00
Aparat ruchomy – proteza dziecięca z elementami czynnymi  450,00
Aparat ruchomy – wymiana śruby lub pojedynczego elementu 80,00
Aparat ruchomy – każdy dodatkowy element 20,00
Aparat ruchomy – równia wykonana laboratoryjnie 150,00
Aparat ruchomy – równia wykonana przy pacjencie 70,00
Aparat ruchomy –dopasowanie fundy 40,00
Aparat Hinza - elastyczny 300,00
Aparat stały – jeden łuk (góra lub dół) 1 500,00
Aparat stały - wizyta kontrolna 90,00
Aparat stały - modele do analizy 60,00
Aparat stały - założenie 1 pierścienia 250,00
Aparat stały - założenie 1 braketa 80,00
Aparat stały - założenie 1łuku  200,00
Aparat stały - wymiana łuku  150,00
Aparat stały - zdjęcie aparatu stałego  120,00
Aparat stały - bihelix  380,00
Aparat stały - retainer  400,00
Aparat stały - orthorama  400,00
Aparat stały - szyna nazębna  340,00
Aparat stały – hyrax  600,00
Aparat stały – aparat Nance’a  560,00
Pudełko na aparat  10,00
Szczoteczka do aparatów stałych  12,00
Funda mandibulae  60,00
Płytka termoformalna 160,00
Sterylizacja
Nazwa Cena [zł]
Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet mały ( 10 x 15 cm ) 3,00
 (w tym 23% VAT)
Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet średni ( 15 x 20 cm )  4,00
 (w tym 23% VAT)
Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw – pakiet duży ( 20 x 30 cm )  5,50
 (w tym 23% VAT)
Materiały Medyczne
Nazwa cena [zł]
Pojemnik na mocz - badanie ogólne 0,50
Pojemnik na posiew moczu 0,90
Pojemnik na dobową zbiórkę moczu 11,00
Wymazówka 1,50
Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 3,10
Międzynarodowa książeczka szczepień 3,50
Inne Świadczenia
Nazwa cena [zł]
Świadczenie medyczne zakwestionowane przez NFZ udzielone na rzecz nieuprawnionego pacjenta wyliczone jako: ilość pkt.  x stawka za pkt. wg NFZ wg wyliczenia
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia (o którym mowa w art.16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135) 20,00
Dojazd do kontrahenta: stawka za 1 km 2,34 ( w tym 23% VAT)