Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies
Przeglądasz dział: Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu

Ogłoszenie nr 528881-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Wynik 27 pobrań, 44.04 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32 pobrań, 26 kB

Zmiana w

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu dla Wojewódzkiego Zespółu Specjalistycznego w Rzeszowie:
 

Ogłoszenie 82 pobrań, 393.81 kB

 

SIWZ 198 pobrań, 1.28 MB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 52 pobrań, 284.03 kB

Utrzymanie czystości w obiektach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego ​

 Utrzymanie czystości w obiektach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego ​w Rzeszowie  przy ul. Warzywnej 3 i przy ul. Hetmańskiej 120 

 

Ogłoszenie 150 pobrań, 405.01 kB

SIWZ wraz z załącznikami 183 pobrań, 1.55 MB

Odpowiedzi na pytania 123 pobrań, 378.82 kB

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Ogłoszenie 173 pobrań, 180.7 kB

SIWZ 189 pobrań, 1.24 MB

Załączniki 272 pobrań, 255.05 kB

Odpowiedzi na pytania 103 pobrań, 59.03 kB

Odpowiedzi