Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Konkursy ofert
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies
Przeglądasz dział: Konkursy ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 

Pakiet 1: Chirurgii onkologicznej od 10.07.2017 r. do 31.12.2018 r.
Pakiet 2: Chorób zakaźnych: od 10.07.2017 r. do 31.12.2018 r. 
Pakiet 3: Opisu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

                    w zakresie:  Chirurgii ogólnej na okres od 01.06.2017 r. do 31.12.2018r. 

Ogłoszenie 90 pobrań, 406.21 kB

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie Specjalistycznych Badań Laboratoryjnych 

Rozstrzygnięcie 74 pobrań, 343.19 kB

Ogłoszenie 131 pobrań, 532.03 kB

Załączniki 362 pobrań, 3.95 MB

Informacja o

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie Medycyny Sportowej  na okres od 10.04.2017 r. do 30.09.2017 r.

Wynik 66 pobrań, 230.04 kB

Informacja 64 pobrań, 269.79 kB

Ogłoszenie