Informacje o kierownictwie jednostki

 

Dyrektor Naczelny: Barbara Rogowska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Witold Skręt

Główny Księgowy - Dorota Bogoń

Przełożona Pielęgniarek - Marta Cepielik

Kierownik Sekcji Technicznej i Zaopatrzenia – Zofia Ślezak
Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych - Roksana Dorosz
Kierownik Sekcji Rozliczeń i Marketingu oraz  Sekcji Informatyki  – Bartłomiej Łaguniak
Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych –Ewa Jaworska
Kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Anna Orłowska
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej – Renata Ferenc
Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej – Dorota Mądrzak
Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej – Anna Matusz-Gerke
Kierownik Podstawowej Opieki Zdrowotna – Jacek Szawica