Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

 

Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników w pakietach - nrZMDL-2710/4/2018

 

Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii - nr PP-2710/2/2018

Dodano dnia 25.05.2018, 12:13
Dodano dnia 22.05.2018, 17:01

 Dodano dnia 11.05.2018, 16:00

Ogłoszenie

SWIZ

Formularz Oferty - Załącznik 1

Formularz Cenowy - Załącznik 2

Wzór Umowy

 

Mikrobiologia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników 

i testów w pakietach - nr ZMDL-2710/3/2018

dodano dnia 12.06.2018, 12:47

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_pakiet_1_i_2

aktualizacja dnia 01.06.2018, 12:31

 

Dodano dnia 25.05.2018, 11:58
 
Dodano dnia 23.05.2018, 11:11

 Dodano dnia 16.05.2018, 13:38

zmodyfikowano 17.05.2018, 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ_ZMDL_2710_3_18

Zalacznik_nr_1_Formularz_OFERTA

Załącznik_nr_2_Pakiet_nr_1_form._cenowy

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_form._cenowy_Pakiet_2

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Pakiet_nr_3_form._cenowy

Załącznik_nr_5_Wzór_umowy_dostawy_dot._Pakietów_1_3

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wzór_umowy_dzierżawy_dot._Pakietu_nr_1

Zmiana_tresci_zalacznika_nr_2_do_SIWZ

Zalacznik_nr_2_Pakiet_nr_1_form._cenowy_PO_ZMIANIE