plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

XIV EDYCJA KONKURSU LODOŁAMACZE 2019

Dodano dnia 19.09.2019, 08:42
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie nominowany w kategorii Instytucja w konkursie organizowanym przez FUNDACJĘ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FAZON, której założycielem jest POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

XIV EDYCJA KONKURSU LODOŁAMACZE 2019 

           

           

           Dnia 5 sierpnia 2019 r. dotarła do Nas informacja o nominacji dla
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - od Władysława Ortyla
Marszałka Województwa Podkarpack
iego w kategorii Instytucja
w konkursie organizowanym przez FUNDACJĘ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FAZON, której założycielem jest POLSKA
ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
co przyjęliśmy z dużą satysfakcją.
Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,
Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

 


WZS w Rzeszowie zatrudnia osoby niepełnosprawne od 1998 w przeliczeniu na etaty wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. jest to do 25 pracowników - ściśle w naszym podmiocie – 20 osób (19 osób na stanowisku – specjaliści, 1 osoba – stanowisko administracyjno-biurowe.

 

 

Celem inicjatywy jest nagrodzenie osób, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz instytucji  podejmujących inicjatywy zamierzające
do wyeliminowania barier 
i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami.

 

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko.
Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 

 • Zatrudnienie Chronione
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier

 

Ponad czterysta firm i instytucji ubiegało się w tym roku o statuetkę Lodołamacza 2019.

 

Cele i zakres tematyczny konkursu

 

 • promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na wsparcie pracowników w obszarze problemów zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
 • promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez promowanie pozytywnych wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 • badanie poziomu inwestowania w rozwój pracowników z niepełnosprawnością,
 • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia standardu istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • uwrażliwienie pracodawcy na działalność charytatywną oraz członkostwo w organizacjach społecznych,
 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
 • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
 • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
 • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk,
 • wyłonienie obiektów i obszarów infrastruktury które są najlepiej dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Promowanie dostępnego dla wszystkich, a szczególnie dla osób
  z różnego rodzaju niepełnosprawnością budownictwa oraz jego infrastruktury.
 • promocja zdrowia w miejscu pracy, rozwijanie przez pracodawców aktywności sportowych, wprowadzenie programów zdrowotnych, edukacyjnych podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy zdrowia pracowników,
 • przełamywanie i niwelowanie uprzedzeń i stereotypów, tworzenie klimatu sprzyjającemu promowaniu różnorodności i szacunku wobec osób niepełnosprawnych.
  Budowanie przez media wizerunku osób niepełnosprawnych jako wartościowych pracowników. Promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.