plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci

Dodano dnia 19.09.2019, 07:12
Zapraszamy do nowo otwartej Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci.
Świadczenia realizujemy w ramach umowy z NFZ.

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie informuje, że od 15 września 2019 r.

została otwarta nowa poradnia:  

Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci

Świadczenia realizujemy w ramach umowy z NFZ.