plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Kondolencje

Dodano dnia 26.06.2018, 14:04

Pani
dr Barbarze Smolik


 


 


Składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

 

Męża

 

 

Dyrekcja wraz z pracownikami Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego