plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

INFORMACJA

Dodano dnia 30.10.2019, 12:32
Szanowni Pacjenci,

serdecznie zapraszamy do skorzystania

z usług Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

dnia 16.11.2019 r. (sobota),

który wyjątkowo będzie dniem roboczym w naszej placówce.


Z powodów organizacyjnych 


w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) 


Przychodnia przy ul. Warzywnej 3


oraz Przychodnia przy ul. Hetmańskiej


120 będą nieczynne. W ramach zastępstwa Podstawowej Opieki


Zdrowotnej (POZ) tego dnia świadczenia


będą udzielane przez Obwód Lecznictwa


Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny


Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


(Pl. Dworcowy 2, 35-005 Rzeszów).