plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Gratulacje

Dodano dnia 29.05.2018, 12:51


       Z wielką radością pragniemy poinformować, że 23
maja 2018 r. Pani Maria Baran – pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej  WZS w Rzeszowie została wyróżniona spośród wielu pielęgniarek województwa  podkarpackiego  statuetką "Kryształowe serce".

     Nasza koleżanka wyróżnia się szczególną postawą wobec pacjentów i ich rodzin. Swoim zachowaniem, postawą, cierpliwością, taktem oraz wysokim poziomem kultury, służy zawsze radą i pomocą.

    Kryształowe Serce” to odznaczenie, jakie pielęgniarki i położne mogą otrzymać od samorządu zawodowego raz w życiu. Do odznaczenia typują koleżanki z pracy, delegatki regionalne w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, czyli osoby, które ten zawód znają, wiedzą, jakie trudności ze sobą niesie oraz przed jakimi wyzwaniami stawia. Wiedzą też, że spełniają odpowiedzialną i ciężką pracę, w którą trzeba włożyć wiele wysiłku, żeby się wyróżnić i zostać zauważoną. Ich ocena jest więc niezwykle cenna.


Z tej zaszczytnej okazji

Pani Mario

w imieniu Dyrekcji WZS, współpracowników i koleżanek

składam Pani najserdeczniejsze gratulacje !

Dziękuję Pani za pełną oddania i zaangażowania pracę, która od lat

przekłada się na wizerunek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

Z wyrazami szacunku
   Witold Skręt
  p.o. Dyrektor
      Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego