Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies


Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego


Tytuł projektu: „Modernizacji budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie”

Całkowita wartość projektu: 2 390 886,16 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 637 387,31 PLN


Środki Samorządu Województwa Podkarpackiego na wkład własny projektu pochodzą z długoterminowej pożyczki udzielonej przez Bank Rozwoju Rady Europy