Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Modernizacja Budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie
Całkowita wartość projektu: 2 390 886,16(PLN)
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 637 387,31(PLN)
Nazwa beneficjenta Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego