plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz
Aktualności
28.03.2018
Serdeczne Życzenia
13.03.2018
Wirus HPV
13.03.2018
Eskulap 2017
07.03.2018
Dzień Kobiet !!!
Zamówienia Publiczne
30.03.2018
Dostawa testów punktowych na potrzeby badań diagnostycznych Poradni Alergologicznej oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do diagnostyki alergii dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
26.03.2018
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
Informacje
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz »»